COVID-19 Fight
prices are coming downexp USA: praɪ'sʌ·z əː· kʌ'mɪ·ŋ daʊ'n UK: praɪsɪz ɑr kʌmɪŋ daʊn
prices are upexp USA: praɪ'sʌ·z əː· ʌ'p UK: praɪsɪz ɑr ʌp
closing pricesnoun USA: kloʊ'zɪ·ŋ praɪ'sʌ·z UK: kloʊzɪŋ praɪsɪz
cut pricesexp USA: kʌ't praɪ'sʌ·z UK: kʌt praɪsɪz
famine pricesnoun USA: fæ'mʌ·n praɪ'sʌ·z UK: fæmɪn praɪsɪz
fixed pricesexp USA: fɪ'kst praɪ'sʌ·z UK: fɪkst praɪsɪz
going-to-press pricesexp
reduced pricesexp USA: riː·duː'st praɪ'sʌ·z UK: rɪdjuːst praɪsɪz
at giveaway pricesnoun USA: æ't gɪ'vʌ·weɪ" praɪ'sʌ·z UK: ət gɪvəweɪ praɪsɪz
cut in pricesnoun USA: kʌ't ɪ'n praɪ'sʌ·z UK: kʌt ɪn praɪsɪz
drop in pricesexp USA: drɔ'p ɪ'n praɪ'sʌ·z UK: drɔp ɪn praɪsɪz
fall in pricesexp USA: fɔ'l ɪ'n praɪ'sʌ·z UK: fɔːl ɪn praɪsɪz
range of pricesexp USA: reɪ'nʤ ʌ·v praɪ'sʌ·z UK: reɪnʤ ɔv praɪsɪz
reduction in pricesnoun USA: riː·dʌ'kʃʌ·n ɪ'n praɪ'sʌ·z UK: rɪdʌkʃn ɪn praɪsɪz
rise in pricesnoun USA: raɪ'z ɪ'n praɪ'sʌ·z UK: raɪz ɪn praɪsɪz
rise in pricesexp USA: raɪ'z ɪ'n praɪ'sʌ·z UK: raɪz ɪn praɪsɪz
a fall in pricesnoun USA: eɪ' fɔ'l ɪ'n praɪ'sʌ·z UK: eɪ fɔːl ɪn praɪsɪz
Report or add missing word to a dictionary...