Selective Safeguard Clause - szelektív védő záradék (EU)exp
selejtnoun
 1. ind
  1. wastrel
   UK: weɪstrəl
  1. waste
   USA: weɪ'st UK: weɪst
  1. A szelektív hulladékgyűjtés segíti környezetünk megóvását.
    1. Selective waste collection helps save our environment.
 2. ind
  1. waste product
   USA: weɪ'st prɔ'dʌ·kt UK: weɪst prɔdʌkt
  1. spoilage
   USA: spɔɪ'lʌ·ʤ UK: spɔɪleɪʤ
  1. shrinkage
   USA: ʃrɪ'ŋkɪ·ʤ UK: ʃrɪnkɪʤ
  1. scrap
   USA: skræ'p UK: skræp
  1. rejections
   USA: riː·ʤe'kʃʌ·nz UK: rɪʤekʃnz
  1. reject
   USA: riː'ʤe·kt UK: riːʤekt
  1. refuse
   USA: re'fyuː"z UK: rɪfjuːz
  1. A zöld (vagy kerti) hulladék elszállítása péntekenként történik.
    1. Green (or garden) refuse is disposed on Fridays.
  1. out
   USA: aʊ't UK: aʊt
  1. offal
   UK: ɔfl
selejtanyagexp
  1. refuse material
   USA: re'fyuː"z mʌ·tɪ'riː·ʌ·l UK: rɪfjuːz mətɪərɪəl
selejtanyagból épített ház építészenoun
selejtesadj
  1. substandard
   USA: sʌ·bstæ'ndəː·d UK: sʌbstændəd
  1. figurative shoddy
   USA: ʃɔ'diː· UK: ʃɔdiː
  1. figurative rubbishy
   UK: rʌbɪʃiː
  1. flawed
   USA: flɔː'd UK: flɔːd
  1. drossy
   UK: drɔsiː
selejtes holmiv
  1. refuse
   USA: re'fyuː"z UK: rɪfjuːz
selejtező mérkőzésexp
  1. qualifying round
   USA: kwɔ'lʌ·faɪ"ɪ·ŋ raʊ'nd UK: kwɔlɪfaɪɪŋ raʊnd
  1. qualifying match
   USA: kwɔ'lʌ·faɪ"ɪ·ŋ mæ'tʃ UK: kwɔlɪfaɪɪŋ mætʃ
selejtezőknoun
  1. round / qualifying -s
   USA: raʊ'nd kwɔ'lʌ·faɪ"ɪ·ŋ e's
  1. qualifying rounds
   USA: kwɔ'lʌ·faɪ"ɪ·ŋ raʊ'nz UK: kwɔlɪfaɪɪŋ raʊndz
selejtgyártónoun
  1. informal waster
   USA: weɪ'stəː· UK: weɪstər
sellaknoun
  1. lac
   USA: læ'k UK: læk
sellakkv
  1. shellac
   UK: ʃəlæk
sellőnoun
  1. undine
   USA: ʌ'ndiː"n UK: ʌndiːn
  1. mermaiden
   UK: məːmeɪdn
  1. literary mermaid
   USA: məː'meɪ"d UK: məːmeɪd
  1. cascade
   USA: kæ·skeɪ'd UK: kæskeɪd
selmanoun
  1. rogue
   USA: roʊ'g UK: roʊg
selyemnoun
  1. silk
   USA: sɪ'lk UK: sɪlk
  1. muslin
   USA: mʌ'zlʌ·n UK: mʌzlɪn
  1. moire
   UK: mwɑreɪ
selyem nyaksálnoun
  1. cravat
   UK: krəvæt
selyem puhaságúadj
  1. silky
   USA: sɪ'lkiː· UK: sɪlkiː
selyemből és drótból fonott horgászzsinórnoun
  1. gimp
   UK: gɪmp
selyemdamasztnoun
  1. valence
   USA: veɪ'lʌ·ns UK: veɪləns
 1. textile
  1. valance
   UK: væləns
selyemdrogetnoun
  1. lustrine
   UK: lʌstraɪn
selyemfanoun
  1. satin-wood
   UK: sætɪnwʊd
Report or add missing word to a dictionary...