rúdnoun
  1. stud
   USA: stʌ'd UK: stʌd
  1. stick
   USA: stɪ'k UK: stɪk
 1. arch
  1. stave
   USA: steɪ'v UK: steɪv
 2. old
  1. staff
   USA: stæ'f UK: stɑf
  1. spar
   USA: spɔ'r UK: spɑr
  1. regional slot
   USA: slɔ't UK: slɔt
  1. shank
   USA: ʃæ'ŋk UK: ʃæŋk
  1. rod
   USA: rɔ'd UK: rɔd
  1. pole
   USA: poʊ'l UK: poʊl
  1. mast
   USA: mæ'st UK: mɑst
  1. handle
   USA: hæ'ndʌ·l UK: hændl
  1. Megfogta a vödör fogantyúját.
    1. He grasped the handle of the bucket.
  2. Mosogatás közben letörtem a bögre fülét.
    1. I broke the handle of the mug while doing the washing-up.
  3. Lenyomta a kilincset és belépett a szobába.
    1. He turned the handle of the door and walked in the room.
  1. cane
   USA: keɪ'n UK: keɪn
  1. bar
   USA: bɔ'r UK: bɑr
rúdaranynoun
  1. bullion
   USA: bʊ'lyʌ·n UK: bʊlɪən
rúdarany/-ezüstnoun
  1. bullion
   USA: bʊ'lyʌ·n UK: bʊlɪən
rúddal hajtv
  1. prick
   USA: prɪ'k UK: prɪk
  1. pole
   USA: poʊ'l UK: poʊl
rúddal hajt (ladikot)v
  1. punt
   USA: pʌ'nt UK: pʌnt
rúdezüstnoun
  1. bullion
   USA: bʊ'lyʌ·n UK: bʊlɪən
rúdfanoun
 1. arch
  1. stud
   USA: stʌ'd UK: stʌd
rúdfúrónoun
 1. techn
  1. auger
   USA: ɔː'gəː· UK: ɔːgər
rúdhoz kikötv
  1. stanchion
   UK: stæntʃən
rúdmágnesnoun
  1. bar magnet
   USA: bɔ'r mæ'gnʌ·t UK: bɑr mægnɪt
rúdon belógatott mikrofon (filmforgatáskor)v
  1. boom
   USA: buː'm UK: buːm
rúdsajtóexp
  1. extruding press
   USA: ɪ·kstruː'dɪ·ŋ pre's UK: ɪkstruːdɪŋ pres
  1. extruding machine
   USA: ɪ·kstruː'dɪ·ŋ mɪ·ʃiː'n UK: ɪkstruːdɪŋ məʃiːn
rúdugrásnoun
 1. sports
  1. vault
   USA: vɔː'lt UK: vɔːlt
rúdugrónoun
  1. pole vaulter
   UK: poʊl vɔːltər
rúdvasnoun
betoló rúdnoun
  1. pusher
   USA: pʊ'ʃəː· UK: pʊʃər
csavarmenetes rúdnoun
 1. techn
  1. worm
   USA: wəː'm UK: wəːm
egyensúlyozó rúdnoun
  1. counterweight
   USA: kaʊ'ntəː·weɪ"t UK: kaʊntəweɪt
fogazott rúdv
  1. rack
   USA: ræ'k UK: ræk
hordozó rúdnoun
  1. yoke
   USA: yoʊ'k UK: joʊk
Report or add missing word to a dictionary...