125
matches in the
legv trans v USA: le'g UK: leg
leg bridgeexp USA: le'g brɪ'ʤ UK: leg brɪʤ
leg caliperexp USA: le'g kæ'lʌ·pəː· UK: leg kælɪpə
leg calliperexp UK: leg kælɪpə
leg narrowingexp USA: le'g ne'roʊ·ɪ·ŋ UK: leg næroʊɪŋ
leg of beefexp USA: le'g ʌ·v biː'f UK: leg ɔv biːf
leg of chickenexp USA: le'g ʌ·v tʃɪ'kʌ·n UK: leg ɔv tʃɪkɪn
leg of muttonnoun USA: le'g ʌ·v mʌ'tʌ·n UK: leg ɔv mʌtn
leg of porkexp USA: le'g ʌ·v pɔː'rk UK: leg ɔv pɔːk
leg of vealexp USA: le'g ʌ·v viː'l UK: leg ɔv viːl
leg pipeexp USA: le'g paɪ'p UK: leg paɪp
legacynoun USA: le'gʌ·siː· UK: legəsiː
    1. He decided to keep the family legacy a secret from his son.
        1. Elhatározta hogy titokban tartja a családi örökséget a fia előtt.
legal actionexp USA: liː'gʌ·l æ'kʃʌ·n UK: liːgl ækʃn
legal adviserexp USA: liː'gʌ·l æ·dvaɪ'zəː· UK: liːgl ədvaɪzər
legal aidexp USA: liː'gʌ·l eɪ'd UK: liːgl eɪd
Legal Aid Treatyexp USA: liː'gʌ·l eɪ'd triː'tiː· UK: liːgl eɪd triːtiː
legal capacityexp USA: liː'gʌ·l kʌ·pæ'sʌ·tiː· UK: liːgl kəpæsɪtiː
legal capacityexp USA: liː'gʌ·l kʌ·pæ'sʌ·tiː· UK: liːgl kəpæsɪtiː
Report or add missing word to a dictionary...