229
matches in the
vezekelexp
  1. do penance
   USA: duː' pe'nʌ·ns UK: duː penəns
vezekel vmiértv
vezeklésnoun
  1. old propitiation
   UK: prəpɪʃɪeɪʃn
  1. penitence
   UK: penɪtəns
  1. penance
   USA: pe'nʌ·ns UK: penəns
  1. expiation
   UK: ekspɪeɪʃn
  1. atonement
   USA: ʌ·toʊ'nmʌ·nt UK: ətoʊnmənt
vezeklőadj
  1. expiatory
   UK: ekspɪətəriː
vezeklők kápolnájanoun
 1. arch
  1. Galilee
   USA: gæ'lʌ·liː"
vezetv
  1. van
   USA: væ'n UK: væn
  1. supervise
   USA: suː'pəː·vaɪ"z UK: suːpəvaɪz
  1. rule
   USA: ruː'l UK: ruːl
 1. naut aviat
  1. pilot
   USA: paɪ'lʌ·t UK: paɪlət
  1. US operate
   USA: ɔ'pəː·eɪ"t UK: ɔpəreɪt
  1. marshal
   USA: mɔ'rʃʌ·l UK: mɑʃl
  1. manage
   USA: mæ'nʌ·ʤ UK: mænɪʤ
  1. lead on
   USA: liː'd ɔ'n UK: liːd ɔn
  1. Scot hurl
   USA: həː'l UK: həːl
  1. Scot hurl
   USA: həː'l UK: həːl
  1. head
   USA: he'd UK: hed
  1. guide
   USA: gaɪ'd UK: gaɪd
  1. govern
   USA: gʌ'vəː·n UK: gʌvn
  1. informal US fetch up
   USA: fe'tʃ ʌ'p UK: fetʃ ʌp
  1. US eventuate
   UK: ɪventjʊeɪt
  1. drive , drove , driven
   USA: draɪ'v droʊ'v drɪ'vʌ·n UK: draɪv droʊv drɪvn
  1. conduct
   USA: kɔ'ndʌ·kt UK: kɔndʌkt
  1. Menj, ahova természeted és sorsod titkos hatalmai vezetnek.
    1. Go where the secret forces of nature and your destiny conduct you!
    1. Go where the secret forces of nature and your destiny conduct you!
  1. conduct
   USA: kɔ'ndʌ·kt UK: kɔndʌkt
  1. Menj, ahova természeted és sorsod titkos hatalmai vezetnek.
    1. Go where the secret forces of nature and your destiny conduct you!
    1. Go where the secret forces of nature and your destiny conduct you!
  1. carry
   USA: kæ'riː· UK: kæriː
  1. boss
   USA: bɔː's UK: bɔs
vezet (hajót)v
  1. sail
   USA: seɪ'l UK: seɪl
vezet (háztartást)v
  1. keep, kept
   USA: kiː'p kæ'pt UK: kiːp kept
vezet, irányítexp
vezet vhovav
  1. lead, led
   USA: liː'd le'd UK: liːd led
vezet vmihezv
  1. amount to
   USA: ʌ·maʊ'nt tʌ· UK: əmaʊnt tuː
vezet (vmilyen csoportot, ellenzéket)v
  1. spearhead
   USA: spɪ'rhe"d UK: spɪəhed
vezet vmirev
vezet vmitv
  1. run the show
   USA: rʌ'n ðiː· ʃoʊ' UK: rʌn ðiː ʃoʊ
vezet (áramot)noun
  1. conduct
   USA: kɔ'ndʌ·kt UK: kɔndʌkt
vezetettadj
  1. guided
   USA: gaɪ'dʌ·d UK: gaɪdɪd
vezethetőadj
  1. manageable
   USA: mæ'nɪ·ʤʌ·bʌ·l UK: mænɪʤəbl
  1. dirigible
   UK: dɪrɪʤəbl
vezeti a mezőnytv
  1. lead the field
   USA: liː'd ðiː· fiː'ld UK: liːd ðiː fiːld
vezetniv
  1. lead
   USA: liː'd UK: liːd
  1. drive
   USA: draɪ'v UK: draɪv
vezetni, irányítani (céget)v
  1. leed, led, led
   USA: liː'd le'd le'd
Report or add missing word to a dictionary...