affectv trans v USA: ʌ·fe'kt UK: əfekt
  1. Changes in taxation will affect the whole economy.
    1. Az adózás változásai az egész gazdaságra hatni fognak.
  2. The divorce affected every aspect of her life.
    1. A válás minden szempontból hatással volt életére.
  3. She thinks that the tropical climate will affect her health.
    1. Úgy gondolja a trópusi éghajlat befolyásolja majd egészségét.
affectedadj USA: ʌ·fe'ktʌ·d UK: əfektɪd
affectedadj USA: ʌ·fe'ktʌ·d UK: əfektɪd
affected pathosexp USA: ʌ·fe'ktʌ·d peɪ'θɔ·s UK: əfektɪd peɪθɔs
affectingadj USA: ʌ·fe'ktɪ·ŋ UK: əfektɪŋ
affectionnoun USA: ʌ·fe'kʃʌ·n UK: əfekʃn
affection (for somebody)exp USA: ʌ·fe'kʃʌ·n frəː· sʌ'mbʌ·diː· UK: əfekʃn fəː sʌmbədiː
affectionateadj USA: ʌ·fe'kʃʌ·nʌ·t UK: əfekʃənət
affectionatelyadv USA: ʌ·fe'kʃʌ·nʌ·tliː· UK: əfekʃənətliː
affectiveadj USA: ʌ·fe'ktɪ·v UK: əfektɪv
 1. psych
telling affectexp USA: te'lɪ·ŋ ʌ·fe'kt UK: telɪŋ əfekt
cousinly affectionexp UK: kʌznliː əfekʃn
gain sy's affectionv
win sy's affectionv
have an affection for syexp USA: hæ'v ʌ·n ʌ·fe'kʃʌ·n frəː· saɪ'
Report or add missing word to a dictionary...