COVID-19 Fight
eightynoun USA: eɪ'tiː· UK: eɪtiː
Eirenoun proper name
eitherpron USA: aɪ'ðəː· UK: iːðər
  1. Would you like the red or the blue cap? You can take either of them.
    1. A piros vagy a kék sapkát kéred? Nyugodtan vedd el valamelyiket a kettő közül.
  2. I don't eat meat and my husband doesn't either.
    1. Nem eszem húst, és a férjem sem.
  3. Either you leave now or I call the police!
    1. Vagy elmész rögtön, vagy hívom a rendőrséget!
eitherpron USA: aɪ'ðəː· UK: iːðər
  1. I left her and Bath yesterday, never to see either again.
    1. Tegnap elhagytam őt és Bath-t, hogy egyiket se lássam viszont soha.
  2. If the Model Boy was in either of these Sunday-schools, I did not see him.
    1. Ha volt is mintagyerek e vasárnapi iskolák valamelyikében, én magam nem fedeztem fel őt sehol.
  1. I dare say either of them would like to go.
    1. Bizonyára bármelyikük szívesen elmenne.
  1. Unfortunately I was sitting at the table with smokers on either side of me.
    1. Sajnos az asztalnál mindkét oldalamon dohányosok ültek.
either of themexp USA: aɪ'ðəː· ʌ·v ðʌ·m UK: iːðər ɔv ðem
  1. Would you like the red or the blue cap? You can take either of them.
    1. A piros vagy a kék sapkát kéred? Nyugodtan vedd el valamelyiket a kettő közül.
    1. A piros vagy a kék sapkát kéred? Nyugodtan vedd el valamelyiket a kettő közül.
either of them will doexp USA: aɪ'ðəː· ʌ·v ðʌ·m wʌ·l duː' UK: iːðər ɔv ðem wɪl duː
either... orexp USA: aɪ'ðəː· əː· UK: iːðər ɔːr
either wayexp USA: aɪ'ðəː· weɪ' UK: iːðər weɪ
either...ornoun
at eightexp USA: æ't eɪ't UK: ət eɪt
page eightexp USA: peɪ'ʤ eɪ't UK: peɪʤ eɪt
on eighter sideexp
the eightiesexp USA: ðiː· eɪ'tiː·z UK: ðiː eɪtɪz
at eigthtexp
not eitherconj USA: nɔ't aɪ'ðəː· UK: nɔt iːðər
not ... eitheradj USA: nɔ't aɪ'ðəː· UK: nɔt iːðər
on either handadv USA: ɔ'n aɪ'ðəː· hæ'nd UK: ɔn iːðər hænd
on either sideexp USA: ɔ'n aɪ'ðəː· saɪ'd UK: ɔn iːðər saɪd
boy of eightexp USA: bɔɪ' ʌ·v eɪ't UK: bɔɪ ɔv eɪt
Report or add missing word to a dictionary...