COVID-19 Fight
establishv trans v USA: iː·stæ'blɪ·ʃ UK: ɪstæblɪʃ
  1. Jeans made from strong and durable material established the reputation of Levi's.
    1. Az erős és tartós anyagból készült nadrágok megalapozták a Levi's hírnevét.
  1. Microsoft was established in 1975 by Bill Gates and Paul Allen.
    1. A Microsoft-ot 1975-ben alapította Bill Gates és Paul Allen.
  2. The professor established a new chair in contemporary literature at the college.
    1. A professzor új, kortárs irodalom tanszéket létesített az egyetemen.
  1. Once entitlement has been established the advance shall be paid.
    1. Amint a jogosultságot megállapítják, az előleget ki kell fizetni.
  1. The two families established good relationships with each other despite the divorce.
    1. A két család jó kapcsolatokat épített ki egymással a válás ellenére.
establish a callexp USA: iː·stæ'blɪ·ʃ eɪ' kɔː'l UK: ɪstæblɪʃ eɪ kɔːl
establish a claim to sgv
establish an alibiexp USA: iː·stæ'blɪ·ʃ ʌ·n æ'lʌ·baɪ" UK: ɪstæblɪʃ ən ælɪbaɪ
establish precedentexp USA: iː·stæ'blɪ·ʃ pre'sʌ·dʌ·nt UK: ɪstæblɪʃ prɪsiːdənt
establishedadj USA: iː·stæ'blɪ·ʃt UK: ɪstæblɪʃt
established customexp USA: iː·stæ'blɪ·ʃt kʌ'stʌ·m UK: ɪstæblɪʃt kʌstəm
established factexp USA: iː·stæ'blɪ·ʃt fæ'kt UK: ɪstæblɪʃt fækt
establishingnoun USA: iː·stæ'blɪ·ʃɪ·ŋ UK: ɪstæblɪʃɪŋ
estate agentnoun USA: ʌ·steɪ't eɪ'ʤʌ·nt UK: ɪsteɪt eɪʤənt
estate agentexp USA: ʌ·steɪ't eɪ'ʤʌ·nt UK: ɪsteɪt eɪʤənt
estate by the courtesyexp USA: ʌ·steɪ't baɪ' ðiː· kəː'tʌ·siː· UK: ɪsteɪt baɪ ðiː kəːtəsiː
estate carnoun USA: ʌ·steɪ't kɔ'r UK: ɪsteɪt kɑr
estate dutynoun USA: ʌ·steɪ't dyuː'tiː· UK: ɪsteɪt djuːtiː
estate in abeyanceexp USA: ʌ·steɪ't ɪ'n ʌ·beɪ'ʌ·ns UK: ɪsteɪt ɪn əbeɪəns
estate / real -noun USA: ʌ·steɪ't riː'l UK: ɪsteɪt rɪəl
estate-agentnoun
estaurinenoun
Report or add missing word to a dictionary...