COVID-19 Fight
Evanoun proper name USA: iː'vʌ· UK: iːvə
evacuatev trans v USA: iː·væ'kyʌ·eɪ"t UK: ɪvækjʊeɪt
evacuationnoun USA: iː·væ"kyʌ·weɪ'ʃʌ·n UK: ɪvækjʊeɪʃn
evacueenoun USA: iː·væ'kyuː·iː· UK: ɪvækjuːiː
evadev trans v USA: iː·veɪ'd UK: ɪveɪd
evade the lawexp USA: iː·veɪ'd ðiː· lɔ' UK: ɪveɪd ðiː lɔː
evaluatev trans v USA: iː·væ'lyuː·eɪ"t UK: ɪvæljʊeɪt
  1. The Committee will evaluate all submitted proposals.
    1. A Bizottság minden beadott pályázatot értékelni fog.
  1. The program evaluates the answers given to the questions.
    1. A program kiértékeli a kérdésekre adott válaszokat.
evaluate, appraise, size upv USA: iː·væ'lyuː·eɪ"t ʌ·preɪ'z saɪ'z ʌ'p UK: ɪvæljʊeɪt əpreɪz saɪz ʌp
evaluatingnoun USA: iː·væ'lyuː·eɪ"tɪ·ŋ UK: ɪvæljʊeɪtɪŋ
evaluationnoun USA: iː·væ"lyuː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɪvæljʊeɪʃn
evaluationnoun USA: iː·væ"lyuː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɪvæljʊeɪʃn
  1. Each student received their evaluation of the first semester from the headteacher.
    1. Minden diák megkapta első félévi értékelését az osztályfőnöktől.
    1. Minden diák megkapta első félévi értékelését az osztályfőnöktől.
  1. We also invite external experts to the meeting for the project evaluation.
    1. Külső szakértőket is meghívunk a projekt kiértékelésére tartott megbeszélésre.
evaluation, assessmentexp USA: iː·væ"lyuː·eɪ'ʃʌ·n ʌ·se'smʌ·nt UK: ɪvæljʊeɪʃn əsesmənt
evaluation committeeexp USA: iː·væ"lyuː·eɪ'ʃʌ·n kʌ·mɪ'tiː· UK: ɪvæljʊeɪʃn kəmɪtiː
evaluation committeeexp USA: iː·væ"lyuː·eɪ'ʃʌ·n kʌ·mɪ'tiː· UK: ɪvæljʊeɪʃn kəmɪtiː
evaluation reportexp USA: iː·væ"lyuː·eɪ'ʃʌ·n rʌ·pɔː'rt UK: ɪvæljʊeɪʃn rɪpɔːt
evangelicalnoun USA: iː"væ·nʤe'lɪ·kʌ·l UK: iːvænʤelɪkl
evangelicaladj USA: iː"væ·nʤe'lɪ·kʌ·l UK: iːvænʤelɪkl
Report or add missing word to a dictionary...