COVID-19 Fight
gratenoun USA: greɪ't UK: greɪt
gratev trans v USA: greɪ't UK: greɪt
gratev intrans v USA: greɪ't UK: greɪt
gratev trans v USA: greɪ't UK: greɪt
grate on nervesexp USA: greɪ't ɔ'n nəː'vz UK: greɪt ɔn nəːvz
grate on sy's nervesv
grate on the earexp USA: greɪ't ɔ'n ðiː· iː'r UK: greɪt ɔn ðiː ɪər
grate one's teethv USA: greɪ't wʌ'nz tiː'θ UK: greɪt wʌnz tiːθ
gratefuladj USA: greɪ'tfʌ·l UK: greɪtfəl
graternoun USA: greɪ'təː· UK: greɪtər
gratificationnoun USA: græ"tʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: grætɪfɪkeɪʃn
gratify one's passionexp USA: græ'tʌ·faɪ" wʌ'nz pæ'ʃʌ·n UK: grætɪfaɪ wʌnz pæʃn
gratifyingadj USA: græ'tʌ·faɪ"ɪ·ŋ UK: grætɪfaɪɪŋ
gratingnoun USA: greɪ'tɪ·ŋ UK: greɪtɪŋ
gratingadj USA: greɪ'tɪ·ŋ UK: greɪtɪŋ
gratisadj USA: græ'tʌ·s UK: grætɪs
gratisadv USA: græ'tʌ·s UK: grætɪs
gratitudenoun USA: græ'tʌ·tuː"d UK: grætɪtjuːd
Report or add missing word to a dictionary...