COVID-19 Fight
assumev trans v USA: ʌ·suː'm UK: əsjuːm
  1. He is not such a fool as you assumed him to be.
    1. Feltételezted, hogy bolond, pedig nem az.
assume an obligationv USA: ʌ·suː'm ʌ·n ɔ"blʌ·geɪ'ʃʌ·n UK: əsjuːm ən ɔblɪgeɪʃn
assumedadj USA: ʌ·suː'md UK: əsjuːmd
assumed nameexp USA: ʌ·suː'md neɪ'm UK: əsjuːmd neɪm
assumingadj USA: ʌ·suː'mɪ·ŋ UK: əsjuːmɪŋ
assuming thatexp USA: ʌ·suː'mɪ·ŋ ðʌ·t UK: əsjuːmɪŋ ðət
assumptionnoun USA: ʌ·sʌ'mpʃʌ·n UK: əsʌmpʃn
   1. He listened to their story with an assumption of indifference.
     1. Közömbösséget színlelve hallgatta beszámolójukat.
   1. Their assumption that prices would stop increasing was proved wrong.
     1. Azon feltételezésük, miszerint az árak növekedése megtorpan, tévesnek bizonyult.
  1. philos
  1. They had a big dinner party to celebrate his assumption of office as a new member of the firm's presidency.
    1. Nagyszabású vacsorával ünnepelték meg hivatalba lépését, mint a cég új elnökségi tagja.
lift an assumptionv USA: lɪ'ft ʌ·n ʌ·sʌ'mpʃʌ·n UK: lɪft ən əsʌmpʃn
Report or add missing word to a dictionary...