awesomeadj USA: ɔ'sʌ·m UK: ɔːsəm
    1. A storm suddenly arriving can be truly awesome.
        1. A hirtelen érkező vihar nagyon félelmetes lehet.
cool; awesomeexp USA: kuː'l ɔ'sʌ·m UK: kuːl ɔːsəm
Report or add missing word to a dictionary...