bittenv USA: bɪ'tʌ·n UK: bɪtn
bitten by the frostexp USA: bɪ'tʌ·n baɪ' ðiː· frɔː'st UK: bɪtn baɪ ðiː frɔst
once bitten twice shyexp USA: wʌ'ns bɪ'tʌ·n twaɪ's ʃaɪ' UK: wʌns bɪtn twaɪs ʃaɪ
he got bittenexp USA: hiː' gɔ't bɪ'tʌ·n UK: hiː gɔt bɪtn
bite , bit , bitten 2.v
be much bitten withexp USA: biː· mʌ'tʃ bɪ'tʌ·n wʌ·ð UK: biː mʌtʃ bɪtn wɪð
Report or add missing word to a dictionary...