delaynoun USA: dʌ·leɪ' UK: dɪleɪ
   1. Such a delay would not have spoiled my plans in the least, said Mr. Fogg.
     1. Ez a késedelem semmiképpen sem zavarta volna meg útitervemet - felelte Mr. Fogg.
   1. Every hour of delay seemed to him a sin and a violation of his father's commands.
     1. Minden óra halogatást bűnnek érzett, az apai parancs megsértésének.
  1. My plane was delayed by an hour due to the fog.
    1. A gépem indulását egy órával későbbre tették a köd miatt.
delayv trans v USA: dʌ·leɪ' UK: dɪleɪ
  1. But it is not in my power to delay my journey for one day!
    1. Sajnos, nem áll hatalmamban akár egyetlen nappal is elhalasztani utazásomat.
delay in paymentexp USA: dʌ·leɪ' ɪ'n peɪ'mʌ·nt UK: dɪleɪ ɪn peɪmənt
delay of paymentexp USA: dʌ·leɪ' ʌ·v peɪ'mʌ·nt UK: dɪleɪ ɔv peɪmənt
delayednoun USA: dʌ·leɪ'd UK: dɪleɪd
delayedv USA: dʌ·leɪ'd UK: dɪleɪd
delayed deliveryexp USA: dʌ·leɪ'd dʌ·lɪ'vəː·iː· UK: dɪleɪd dɪlɪvəriː
delayed deliveryexp USA: dʌ·leɪ'd dʌ·lɪ'vəː·iː· UK: dɪleɪd dɪlɪvəriː
delayed-actionadj
delaying forceexp USA: dʌ·leɪ'ɪ·ŋ fɔː'rs UK: dɪleɪɪŋ fɔːs
delays in performanceexp USA: dʌ·leɪ'z ɪ'n pəː·fɔː'rmʌ·ns UK: dɪleɪz ɪn pəfɔːməns
delays in performanceexp USA: dʌ·leɪ'z ɪ'n pəː·fɔː'rmʌ·ns UK: dɪleɪz ɪn pəfɔːməns
cannot be delayedexp USA: kʌ·nɔ't biː· dʌ·leɪ'd UK: kænət biː dɪleɪd
allows of no delayexp USA: ʌ·laʊ'z ʌ·v noʊ' dʌ·leɪ' UK: əlaʊz ɔv noʊ dɪleɪ
due to (the delay)exp USA: dyuː' tʌ· ðiː· dʌ·leɪ' UK: djuː tuː ðiː dɪleɪ
it brooks no delayexp USA: ʌ·t brʊ'ks noʊ' dʌ·leɪ' UK: ɪt brʊks noʊ dɪleɪ
Report or add missing word to a dictionary...