COVID-19 Fight
fabatkanoun
  1. slang dump
   USA: dʌ'mp UK: dʌmp
fabatkát sem érexp
  1. not worth a button
   USA: nɔ't wəː'θ eɪ' bʌ'tʌ·n UK: nɔt wəːθ eɪ bʌtn
egy fabatkát sem érexp
útjelzést vág (fába)v
  1. blaze
   USA: bleɪ'z UK: bleɪz
mély vízben van/túl nagy fába vágta a fejszéjétexp
  1. be out of one's depth
   USA: biː· aʊ't ʌ·v wʌ'nz de'pθ UK: biː aʊt ɔv wʌnz depθ
Report or add missing word to a dictionary...