garnernoun USA: gɔ'rnəː· UK: gɑnər
garnerv trans v USA: gɔ'rnəː· UK: gɑnər
garner inv USA: gɔ'rnəː· ɪ'n UK: gɑnər ɪn
garner upv USA: gɔ'rnəː· ʌ'p UK: gɑnər ʌp
garnetnoun USA: gɔ'rnʌ·t UK: gɑnɪt
garnishnoun USA: gɔ'rnɪ·ʃ UK: gɑnɪʃ
garnishv trans v USA: gɔ'rnɪ·ʃ UK: gɑnɪʃ
garnisheev trans v UK: gɑnɪʃiː
garnishee proceedingsexp UK: gɑnɪʃiː prəsiːdɪŋz
garnishingnoun UK: gɑnɪʃɪŋ
put a garnisheev UK: pʊt eɪ gɑnɪʃiː
put a garnishee on sy's payv
Report or add missing word to a dictionary...