hindnoun USA: haɪ'nd UK: haɪnd
hind quartersexp USA: haɪ'nd kwɔː'rtəː·z UK: haɪnd kwɔːtəz
hinderv trans v USA: hɪ'ndəː· UK: hɪndər
hindoonoun/adj UK: hɪnduː
hindquartersnoun USA: haɪ'ndkɔː"rtəː·z UK: haɪndkwɔːtəz
hindsightnoun USA: haɪ'nsaɪ"t UK: haɪndsaɪt
hindunoun/adj USA: hɪ'nduː" UK: hɪnduː
Hinduismnoun USA: hɪ'nʤuː·ɪ"zʌ·m UK: hɪnduːɪzəm
hingev trans v USA: hɪ'nʤ UK: hɪnʤ
hingev intrans v USA: hɪ'nʤ UK: hɪnʤ
 1. figurative
hintnoun USA: hɪ'nt UK: hɪnt
  1. I dropped about a thousand hints, but I couldn't get rid of him.
    1. Elejtettem kábé ezer célzást, mégsem tudtam megszabadulni tőle.
  2. Did he give you any hints about who he was meeting?
    1. Tett rá bármilyen utalást kivel is fog találkozni?
  1. His voice gave no hint of exertion.
    1. Hangjában nyoma sem volt a kimerültségnek.
  1. I can help you with a few hints at why they failed.
    1. Egy-két útbaigazítást adhatok, hogy miért vallottak kudarcot.
hint at sgv
hint of sadnessexp USA: hɪ'nt ʌ·v sæ'dnʌ·s UK: hɪnt ɔv sædnəs
hint to sy thatv USA: hɪ'nt tʌ· saɪ' ðʌ·t
hinterlandnoun USA: hɪ'ntəː·læ"nd UK: hɪntəlænd
insistent hind toeexp USA: ɪ"nsɪ'stʌ·nt haɪ'nd toʊ' UK: ɪnsɪstənt haɪnd toʊ
broad hintexp USA: brɔː'd hɪ'nt UK: brɔːd hɪnt
Report or add missing word to a dictionary...