odalisquenoun UK: oʊdəlɪsk
oddnoun USA: ɔ'd UK: ɔd
  1. 1,3,5 and 7 are odd numbers.
    1. Az 1,3,5,7 páratlan számok.
oddadj USA: ɔ'd UK: ɔd
   1. Yet when I called Alan Breck in full, we had an odd scene.
     1. De amikor Alan Brecket teljes nevén említettem, furcsa jelenet következett.
   2. That is very odd; however, no one shall know anything about it.
     1. Bizony különös, de ezt nem kell megtudnia senkinek.
  1. I have a colored acquaintance who earns his living by odd jobs and heavy manual labor.
    1. Van egy színes bőrű ismerősöm, aki igen nehéz kétkezi és alkalmi munkával keresi kenyerét.
odd gameexp USA: ɔ'd geɪ'm UK: ɔd geɪm
odd gloveexp USA: ɔ'd glʌ'v UK: ɔd glʌv
odd jobnoun USA: ɔ'd ʤoʊ'b UK: ɔd ʤoʊb
odd man outexp USA: ɔ'd mæ'n aʊ't UK: ɔd mæn aʊt
odd momentsexp USA: ɔ'd moʊ'mʌ·nts UK: ɔd moʊmənts
odd noun outexp USA: ɔ'd naʊ'n aʊ't UK: ɔd naʊn aʊt
odd numberexp USA: ɔ'd nʌ'mbəː· UK: ɔd nʌmbər
odd one outexp USA: ɔ'd hwʌ'n aʊ't UK: ɔd wʌn aʊt
odd or evenexp USA: ɔ'd əː· iː'vʌ·n UK: ɔd ɔːr iːvn
odd pairexp USA: ɔ'd pe'r UK: ɔd peər
odd rabbit him!exp USA: ɔ'd ræ'bɪ"t ɪ"m UK: ɔd ræbɪt hɪm
odd rabbit it!interj USA: ɔ'd ræ'bɪ"t ʌ·t UK: ɔd ræbɪt ɪt
odd rabbit it!exp USA: ɔ'd ræ'bɪ"t ʌ·t UK: ɔd ræbɪt ɪt
odd tense outexp USA: ɔ'd te'ns aʊ't UK: ɔd tens aʊt
odd word outexp USA: ɔ'd wəː'd aʊ't UK: ɔd wəːd aʊt
oddballnoun USA: ɔ'dbɔː"l UK: ɔdbɔːl
oddishadj UK: ɔdɪʃ
Report or add missing word to a dictionary...