COVID-19 Fight
1. Aláírással ellátott üres papírlap. 2. tejhatalomnoun
  1. carte blanche
   USA: kɔ'rt blæ'ntʃ UK: kɑt blɔnʃ
1 bit/snoun
  1. baud
   USA: bɔː'd
1. (bizományosi) jutalék; 2. bizottság - Nagybetűvel írva általában az Európai Bizottságra (European Commission) vonatkozik. (PHARE)noun
  1. commission
   USA: kʌ·mɪ'ʃʌ·n UK: kəmɪʃn
1. csomagolás (mint művelet), 2. tartósítás, konzerválás (növ)noun
  1. packing
   USA: pæ'kɪ·ŋ UK: pækɪŋ
1. feldolgozás, 2. kikészítés (növ)noun
  1. processing
   USA: prɔ'se·sɪ·ŋ UK: proʊsesɪŋ
1. forduló, 2. felszántás, forgatás (növ)v
  1. turning
   USA: təː'nɪ·ŋ UK: təːnɪŋ
1. föld feletti rész, 2. csúcs (növ)adj
  1. top
   USA: tɔ'p UK: tɔp
1. hüvely, 2. becő (növ)noun
  1. kid
   USA: kɪ'd UK: kɪd
1. konyhakerti növény, zöldségféle, 2. cserepes növény (növ)noun
  1. potherb
   UK: pɔthəːb
1. követelés; 2. reklamáció (PHARE)noun
  1. claim
   USA: kleɪ'm UK: kleɪm
1. piacra termelt főzelékféle, zöldség (Am.), 2. furgon, teherautó, targonca (növ)noun
  1. truck
   USA: trʌ'k UK: trʌk
1. rozsda, üszög, 2. peronoszpóra, 3. penész (növ)noun
  1. mildew
   USA: mɪ'lduː" UK: mɪldjuː
1 tengeri mérföld óránkéntv
  1. knot
   USA: nɔ't UK: nɔt
1 után 100 darab 0 (azaz 10^100)noun
1 után googol darab 0 (azaz 10^googol)noun
1. vetés, 2. felmagzás (növ)v
  1. seeding
   USA: siː'dɪ·ŋ UK: siːdɪŋ
1. vetőgép, 2. magszedőgép (növ)noun
  1. seeder
   UK: siːdər
1. vékony fólia, 2. filmbevonat (növ)noun
  1. film
   USA: fɪ'lm UK: fɪlm
1. átruházás; 2. megbízás, kijelölés (PHARE)noun
  1. assignment
   USA: ʌ·saɪ'nmʌ·nt UK: əsaɪnmənt
100 avoirdupois fontnoun
  1. centner
   USA: se'ntnəː· UK: sentnə
Report or add missing word to a dictionary...