COVID-19 Fight
458 matches in 8 dictionaries. Details
állv
  1. stand
   USA: stæ'nd UK: stænd
  1. stand
   USA: stæ'nd UK: stænd
  1. stand on
   USA: stæ'nd ɔ'n UK: stænd ɔn
  1. stand , stood , stood
   USA: stæ'nd stʊ'd stʊ'd UK: stænd stʊd stʊd
  1. stagnate
   USA: stæ'gneɪ"t UK: stægneɪt
  1. endure
   USA: ʌ·ndʊ'r UK: ɪndjʊər
  1. consist of
   USA: kʌ·nsɪ'st ʌ·v UK: kənsɪst ɔv
  1. informal chin
   USA: tʃɪ'n UK: tʃɪn
álladzónoun
  1. curb
   USA: kəː'b UK: kəːb
állagnoun
  1. consistency
   USA: kʌ·nsɪ'stʌ·nsiː· UK: kənsɪstənsiː
  1. consistence
   USA: kʌ·nsɪ'stʌ·ns UK: kənsɪstəns
állagmegóvásnoun
  1. conservation
   USA: kɔ"nsəː·veɪ'ʃʌ·n UK: kɔnsəveɪʃn
állal tartv
  1. chin
   USA: tʃɪ'n UK: tʃɪn
állam-noun
  1. state
   USA: steɪ't UK: steɪt
államnoun
 1. pol
  1. state
   USA: steɪ't UK: steɪt
  1. Ezt elismerte az egyház, elismerte az állam.
    1. The church acknowledged it; the state acknowledged it.
  1. realm
   USA: re'lm UK: relm
  1. body politic
   USA: bɔ'diː· pɔ'lʌ·tɪ"k UK: bɔdiː pɔlɪtɪk
állam távoli részében levőadj
  1. upstate
   USA: ʌ'psteɪ't UK: ʌpsteɪt
áll az alku?exp
  1. is it a go?
   USA: ʌ·z ʌ·t eɪ' goʊ' UK: ɪz ɪt eɪ goʊ
áll az alkuexp
  1. it's a deal
   USA: ʌ·ts eɪ' diː'l UK: ɪts eɪ diːl
  1. it's a bargain
   USA: ʌ·ts eɪ' bɔ'rgʌ·n UK: ɪts eɪ bɑgɪn
áll az alku!exp
  1. it's a whizz!
   UK: ɪts eɪ wɪz
  1. it's a whiz!
   USA: ʌ·ts eɪ' hwɪ'z UK: ɪts eɪ wɪz
  1. it's a bargain!
   USA: ʌ·ts eɪ' bɔ'rgʌ·n UK: ɪts eɪ bɑgɪn
áll (ruha vkin)v
  1. sit, sat
   USA: sɪ't sæ't UK: sɪt sæt
áll (testrész)v
  1. chin
   USA: tʃɪ'n UK: tʃɪn
áll valamibölexp
  1. consist (of)
   USA: kʌ·nsɪ'st ʌ·v UK: kənsɪst ɔv
áll valamibőlv
  1. consist of
   USA: kʌ·nsɪ'st ʌ·v UK: kənsɪst ɔv
áll vmibenv
áll vmiböl; jelent vmitv
  1. constitute
   USA: kɔ'nstʌ·tuː"t UK: kɔnstɪtjuːt
áll vminv
  1. stand on
   USA: stæ'nd ɔ'n UK: stænd ɔn
alkalmazásban állv
  1. serve
   USA: səː'v UK: səːv
Report or add missing word to a dictionary...