COVID-19 Fight
37 matches in 7 dictionaries. Details
átírv
  1. transliterate
   UK: trænzlɪtəreɪt
  1. transcribe
   USA: træ·nskraɪ'b UK: trænskraɪb
  1. rewrite
   USA: riː'raɪ"t UK: riːraɪt
átírásadj
  1. transliteration
   UK: trænzlɪtəreɪʃn
  1. transcription
   USA: træ"nskrɪ'pʃʌ·n UK: trænskrɪpʃn
  1. transcript
   USA: træ'nskrɪ"pt UK: trænskrɪpt
  1. notation
   USA: noʊ·teɪ'ʃʌ·n UK: noʊteɪʃn
átírás más hangnembenoun
 1. music
  1. transposition
   UK: trænspəzɪʃn
átírónoun
  1. transcriber
   USA: træ·nskraɪ'bəː· UK: trænskraɪbə
átírtv
  1. rewrote
   USA: riː·roʊ't UK: riːroʊt
  1. rewritten
   USA: riː·rɪ'tʌ·n UK: riːrɪtn
fonetikus átírásnoun
  1. phonetic transcription
   USA: fʌ·ne'tɪ·k træ"nskrɪ'pʃʌ·n UK: fənetɪk trænskrɪpʃn
egy tételt átír a főkönyvbeexp
  1. enter up an item in the ledger
   USA: e'nəː· ʌ'p ʌ·n aɪ'tʌ·m ɪ'n ðiː· le'ʤəː· UK: entər ʌp ən aɪtəm ɪn ðiː leʤər
átírv
 1. music
 2. music
  1. arrangieren
   araŋ'ʒiːrən
átírásnoun
  1. e Umschrift
   1. pluralForm:
   2. Umschriften
   1. genitiveForm:
   2. Umschrift
  1. s Giro
   'dʒiːroː
   1. pluralForm:
   2. Girori
   3. Giros
   1. genitiveForm:
   2. Giros
átírv
 1. számla másik oldalára, főkönyvbe
átírv
 1. szöveget
átírásnoun
 1. más hangszerre music
átírásnoun
 1. zenekari műé music
átírás más hangnembenoun
átíróadj
átírundef
 1. tulajdont, jogot stb.
 2. amilyen formába
  1. travestire
   amivé: in
 3. music
  1. trascrivere
   trascrívere
 4. hangfelvételről legépel
  1. riscrivere
   riscrívere
 5. írásművet
 6. írásművet
  1. rifondere
   rifóndere
 7. írásművet
 8. amilyen formába
  1. mettere
   amivé: in méttere
 9. alfanumerikus kódolásra IT
 10. jogszabályt
 11. alfanumerikus kódolásra IT
  1. literary Tuscan interpetrare
átírásundef
 1. tulajdoné v. jogé, telekkönyvi és egyéb
 2. más hangnembe music
 3. econ
 4. ling music
 5. econ
 6. más hangnembe music
 7. econ
 8. econ
 9. más hangnembe music
  1. vernac straporto
 10. legépelés hangfelvételről
 11. alfanumerikus kódolásra IT
 12. alfanumerikus kódolásra IT
  1. literary Tuscan interpetrazione
átírásnoun
  1. parafrasi
   f inv paráfrasi
  1. old parafrase
   f
Report or add missing word to a dictionary...