COVID-19 Fight
11 matches in 5 dictionaries. Details
áthárítv
  1. devolve
   USA: dɪ·vɔ'lv UK: dɪvɔlv
áthárításnoun
  1. regional shift
   USA: ʃɪ'ft UK: ʃɪft
  1. devolution
   USA: de"vʌ·luː'ʃʌ·n UK: diːvəluːʃn
áthárítja a felelősségetexp
  1. shift the responsibility
   USA: ʃɪ'ft ðiː· riː·spɔ"nsʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: ʃɪft ðiː rɪspɔnsəbɪlɪtiː
áthárítv
 1. commerce
  1. figurative abschieben
áthárítv
áthárítundef
  1. rovesciare
   akire: su di
  1. riversare
   akire: su
  1. imputare
   akire: a
áthárításundef
  1. riversamento
   akire: su
  1. imputazione
   akire: a
áthárít vkireundef
kissé áthárítundef
Report or add missing word to a dictionary...