COVID-19 Fight
14 matches in 6 dictionaries. Details
átviszv
  1. transmit
   USA: træ·nzmɪ't UK: trænzmɪt
  1. figurative transfuse
   USA: træ·nsfyuː'z UK: trænsfjuːz
  1. transfer
   USA: træ'nsfəː· UK: trænsfəːr
  1. put over
   USA: pʊ't oʊ'vəː· UK: pʊt oʊvər
  1. put across
   USA: pʊ't ʌ·krɔː's UK: pʊt əkrɔs
  1. impart
   USA: ɪ"mpɔ'rt UK: ɪmpɑt
  1. get over
   USA: gɪ't oʊ'vəː· UK: get oʊvər
  1. carry over
   USA: kæ'riː· oʊ'vəː· UK: kæriː oʊvər
  1. carry forward
   USA: kæ'riː· fɔː'rwəː·d UK: kæriː fɔːwəd
átvisz (összeget)v
  1. bring forward
   USA: brɪ'ŋ fɔː'rwəː·d UK: brɪŋ fɔːwəd
átjuttat; átviszexp
gyakorlatba átviszv
  1. practise
   UK: præktɪs
átviszv
 1. más helyre
átviszv
 1. energiát techn
átviszv
 1. tulajdonságot, hibát, betegséget
  1. figurative léguer
átviszv
  1. przenieść
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. przeniosę
   1. thirdPersonSingular:
   2. przeniesie
   1. seeAlso:
  2. przenosić
   1. firstPersonSingular:
   2. przenoszę
   1. thirdPersonSingular:
   2. przenosi
   1. seeAlso:
átviszundef
  1. rare literary varcare
  1. trasmettere
   trasméttere
 1. rabot
 2. adatokat más adathordozóra
 3. könyvelésben is
komppal átvisz a túlsó partraundef
átugorja / átviszi a lécetundef
Report or add missing word to a dictionary...