COVID-19 Fight
106 matches in 8 dictionaries. Details
értékesadj
  1. valued
   USA: væ'lyuː·d UK: væljuːd
  1. valuable
   USA: væ'lyuː·bʌ·l UK: væljʊəbl
  1. substantial
   USA: sʌ·bstæ'nʃʌ·l UK: səbstænʃl
  1. rich
   USA: rɪ'tʃ UK: rɪtʃ
  1. prize
   USA: praɪ'z UK: praɪz
  1. figurative precious
   USA: pre'ʃʌ·s UK: preʃəs
  1. Az élet drága holmi, nem bízhatom a véletlenre.
    1. Life is too precious to be trusted to uncertainties.
  2. Ez a hajó értékes rakományt vitt.
    1. This ship contained precious cargo.
  1. of value
   USA: ʌ·v væ'lyuː· UK: ɔv væljuː
  1. of high value
   USA: ʌ·v haɪ' væ'lyuː· UK: ɔv haɪ væljuː
  1. of great value
   USA: ʌ·v greɪ't væ'lyuː· UK: ɔv greɪt væljuː
  1. golden
   USA: goʊ'ldʌ·n UK: goʊldən
  1. old estimable
   USA: e'stʌ·mʌ·bʌ·l UK: estɪməbl
  1. figurative dear
   USA: dɪ'r UK: dɪər
  1. be of value
   USA: biː· ʌ·v væ'lyuː· UK: biː ɔv væljuː
értékes dologexp
  1. thing worth having
   USA: θɪ'ŋ wəː'θ hæ'vɪ·ŋ UK: θɪŋ wəːθ hævɪŋ
értékes időnoun
  1. golden hours
   USA: goʊ'ldʌ·n aʊ'rz UK: goʊldən aʊəz
értékesítv
  1. realize
   USA: riː'ʌ·laɪ"z UK: rɪəlaɪz
értékesítésnoun
  1. vent
   USA: ve'nt UK: vent
  1. salesmanship
   USA: seɪ'lzmʌ·nʃɪ"p UK: seɪlzmənʃɪp
  1. sale
   USA: seɪ'l UK: seɪl
  1. realization
   USA: riː'lʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: rɪəlaɪzeɪʃn
  1. marketing
   USA: mɔ'rkʌ·tɪ·ŋ UK: mɑkɪtɪŋ
értékesítés előkészítésnoun
  1. presales
   UK: prezeɪlz
értékesítési csatornákexp
  1. marketing channels
   USA: mɔ'rkʌ·tɪ·ŋ tʃæ'nʌ·lz UK: mɑkɪtɪŋ tʃænlz
értékesítési egyesülésnoun
  1. marketing board
   USA: mɔ'rkʌ·tɪ·ŋ bɔː'rd UK: mɑkɪtɪŋ bɔːd
értékesítési menedzsernoun
  1. sales manager
   USA: seɪ'lz mæ'nʌ·ʤəː· UK: seɪlz mænɪʤər
értékesítési módokexp
  1. marketing method
   USA: mɔ'rkʌ·tɪ·ŋ me'θʌ·d UK: mɑkɪtɪŋ meθəd
értékesíthetőadj
  1. realizable
   USA: riː"ʌ·laɪ'zʌ·bʌ·l UK: rɪəlaɪzəbl
 1. fin
  1. negotiable
   USA: nʌ·goʊ'ʃʌ·bʌ·l UK: nɪgoʊʃjəbl
  1. marketable
   USA: mɔ'rkʌ·tʌ·bʌ·l UK: mɑkɪtəbl
értékesíthetőségnoun
  1. negotiability
   UK: nɪgoʊʃjəbɪlɪtiː
  1. marketability
   USA: mɔ"rkʌ·tʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: mɑkɪtəbɪlɪtiː
értékességnoun
  1. preciousness
   UK: preʃəsnəs
értékes segítséget nyújtv
  1. do yeoman's service
   USA: duː' yoʊ'mʌ·nz səː'vʌ·s UK: duː joʊmənz səːvɪs
  1. do yeoman service
   USA: duː' yoʊ'mʌ·n səː'vʌ·s UK: duː joʊmən səːvɪs
felbecsülhetetlenül értékesadj
  1. invaluable
   USA: ɪ"nvæ'lyʌ·bʌ·l UK: ɪnveərɪəbl
képesség értékes dolgok találására (ott, ahol kevéssé valószínű)noun
  1. serendipity
   USA: se"rʌ·ndɪ'pʌ·tiː· UK: serəndɪpɪtiː
nagyon értékes ékszerexp
  1. jewel of great worth
   USA: ʤuː'ʌ·l ʌ·v greɪ't wəː'θ UK: ʤuːəl ɔv greɪt wəːθ
orgazdánál értékesítv
 1. law
  1. Scot reset
   USA: riː'se·t UK: riːset
finom, értékes tárgyadj
  1. bijou
   UK: biːʒuː
rendkívül értékes tulajdon v. vagyonadj
  1. blue-chip
   USA: bluː'tʃɪ"p UK: bluːtʃɪp
Report or add missing word to a dictionary...