COVID-19 Fight
67 matches in 8 dictionaries. Details
összeállítv
  1. refit
   USA: riː·fɪ't UK: riːfɪt
  1. piece together
   USA: piː's tʌ·ge'ðəː· UK: piːs təgeðər
  1. patch
   USA: pæ'tʃ UK: pætʃ
  1. make up
   USA: meɪ'k ʌ'p UK: meɪk ʌp
  1. make out
   USA: meɪ'k aʊ't UK: meɪk aʊt
  1. get up
   USA: gɪ't ʌ'p UK: get ʌp
  1. get out
   USA: gɪ't aʊ't UK: get aʊt
  1. frame
   USA: freɪ'm UK: freɪm
  1. Csak ez a hetünk van rá, hogy összeállítsuk a tervet.
    1. We have only this week to frame the plan.
  1. frame up
   USA: freɪ'm ʌ'p UK: freɪm ʌp
  1. field
   USA: fiː'ld UK: fiːld
  1. compose
   USA: kʌ·mpoʊ'z UK: kəmpoʊʒ
  1. compile
   USA: kʌ·mpaɪ'l UK: kəmpaɪl
  1. collate
   USA: kʌ·leɪ't UK: kəleɪt
  1. aggregate
   USA: æ'grʌ·geɪ"t UK: ægrɪgɪt
összeállításnoun
  1. set-up
   USA: se'tʌ"p UK: setʌp
  1. scheme
   USA: skiː'm UK: skiːm
  1. makeup
   USA: meɪ'kʌ"p
  1. construction
   USA: kʌ·nstrʌ'kʃʌ·n UK: kənstrʌkʃn
  1. composition
   USA: kɔ"mpʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: kɔmpəzɪʃn
  1. compilation
   USA: kɔ"mpʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: kɔmpɪleɪʃn
  1. combination
   USA: kɔ"mbʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: kɔmbɪneɪʃn
  1. gen collocation
   UK: kɔləkeɪʃn
  1. assemblage
   USA: ʌ·se'mblʌ·ʤ UK: əsemblɪʤ
összeállítás csapszegekkelnoun
 1. techn
  1. bolting
   USA: boʊ'ltɪ·ŋ UK: boʊltɪŋ
összeállítási folyamatexp
  1. tailoring process
   USA: teɪ'ləː·ɪ·ŋ prɔ'se"s UK: teɪlərɪŋ proʊses
összeállítás sorrendjének jelenoun
  1. line-up mark
   USA: laɪ'nʌ"p mɔ'rk
összeállítónoun
  1. erector
   USA: ɪ·re'ktəː· UK: ɪrektər
  1. compiler
   USA: kʌ·mpaɪ'ləː· UK: kəmpaɪlər
összeállított gyűjteménynoun
  1. compilation
   USA: kɔ"mpʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: kɔmpɪleɪʃn
összeállított könyvnoun
  1. compilation
   USA: kɔ"mpʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: kɔmpɪleɪʃn
csapatot összeállítv
  1. field
   USA: fiː'ld UK: fiːld
párosával összeállítv
  1. yoke
   USA: yoʊ'k UK: joʊk
gépezetet összeállítónoun
  1. erector
   USA: ɪ·re'ktəː· UK: ɪrektər
hirtelen összeállított csapatnoun
  1. scratch team
   USA: skræ'tʃ tiː'm UK: skrætʃ tiːm
gyorsan összeállít vmitv
pályázati dossziét összeállítexp
  1. assemble the tender dossier
   USA: ʌ·se'mbʌ·l ðiː· te'ndəː· dɔː"siː·eɪ' UK: əsembl ðiː tendər dɔsɪeɪ
párosával való összeállításnoun
  1. coupling
   USA: kʌ'plɪ·ŋ UK: kʌplɪŋ
vágás és összeállításexp
  1. cutting and editing
   USA: kʌ'tɪ·ŋ ʌ·nd e'dʌ·tɪ·ŋ UK: kʌtɪŋ ənd edɪtɪŋ
iparos munkanemek összeállításanoun
 1. arch
  1. billing
   USA: bɪ'lɪ·ŋ UK: bɪlɪŋ
pályázati dosszié összeállítása (EU)exp
  1. assemble the tender dossier
   USA: ʌ·se'mbʌ·l ðiː· te'ndəː· dɔː"siː·eɪ' UK: əsembl ðiː tendər dɔsɪeɪ
pályázati dossziét összeállít (PHARE)exp
  1. (to) assemble the tender dossier
   USA: tʌ· ʌ·se'mbʌ·l ðiː· te'ndəː· dɔː"siː·eɪ' UK: tuː əsembl ðiː tendər dɔsɪeɪ
"hosszú" lista - A kvalifikált cégek és szervezetek referencia listája. Rendszerint az Európai Unió Hivatalos Közlönyében megjelenő felhívás nyomán hozzák létre. Ezek szolgálnak a zártkörű tendereknél alkalmazott "rövid" listák összeállításához. (PHARE)noun
Report or add missing word to a dictionary...