COVID-19 Fight
70 matches in 8 dictionaries. Details
összefoglalv
  1. summarize
   USA: sʌ'məː·aɪ"z UK: sʌməraɪz
  1. sum up
   USA: sʌ'm ʌ'p UK: sʌm ʌp
  1. subsume
   UK: səbsjuːm
  1. recapitulate
   USA: riː"kʌ·pɪ'tʃʌ·leɪ"t UK: riːkəpɪtʃʊleɪt
  1. epitomize
   USA: ʌ·pɪ'tʌ·maɪ"z UK: ɪpɪtəmaɪz
összefoglalásnoun
  1. synthesis
   USA: sɪ'nθʌ·sʌ·s UK: sɪnθɪsɪs
  1. syllabus
   USA: sɪ'lʌ·bʌ·s UK: sɪləbəs
  1. syllabus, syllabi
   UK: sɪləbəs sɪləbaɪ
  1. summary
   USA: sʌ'məː·iː· UK: sʌməriː
  1. run-down
   USA: rʌ'ndaʊ"n UK: rʌndaʊn
  1. recapitulation
   UK: riːkəpɪtʃʊleɪʃn
  1. re'sume'
   USA: re'zʌ·meɪ" UK: rɪzjuːm
  1. abstract
   USA: æ'bstræ"kt UK: əbstrækt
összefoglalóadj
  1. synthetic
   USA: sɪ"nθe'tɪ·k UK: sɪnθetɪk
  1. re'sume'
   USA: re'zʌ·meɪ" UK: rɪzjuːm
  1. overall
   USA: oʊ'vəː·ɔː"l UK: oʊvərɔːl
összefoglalóan ismertetv
  1. delineate
   USA: dʌ·lɪ'niː·eɪ"t UK: dɪlɪnɪeɪt
összefoglaló, beszámolónoun
  1. summary
   USA: sʌ'məː·iː· UK: sʌməriː
összefoglaltadj
  1. synoptical
   UK: sɪnɔptɪkəl
  1. synoptic
   UK: sɪnɔptɪk
  1. summary
   USA: sʌ'məː·iː· UK: sʌməriː
összefoglalvav
  1. sum up
   USA: sʌ'm ʌ'p UK: sʌm ʌp
összegez, összefoglalv
  1. sum up
   USA: sʌ'm ʌ'p UK: sʌm ʌp
röviden összefoglalv
  1. recapitulate
   USA: riː"kʌ·pɪ'tʃʌ·leɪ"t UK: riːkəpɪtʃʊleɪt
  1. pre'cis
   USA: preɪ'siː" UK: preɪsiː
tömören összefoglalv
  1. boil down
   USA: bɔɪ'l daʊ'n UK: bɔɪl daʊn
bírói összefoglalásexp
  1. judge's charge
   USA: ʤʌ'ʤʌ·z tʃɔ'rʤ UK: ʤʌʤɪz tʃɑʤ
ismétlő összefoglalásnoun
  1. recapitulation
   UK: riːkəpɪtʃʊleɪʃn
rövid összefoglalásnoun
  1. short
   USA: ʃɔː'rt UK: ʃɔːt
  1. pre'cis, pre'cis
   USA: preɪ'siː" preɪ'siː" UK: preɪsiː preɪsiː
  1. contraction
   USA: kʌ·ntræ'kʃʌ·n UK: kəntrækʃn
bizonyítás összefoglalásaexp
  1. summing up
   USA: sʌ'mɪ·ŋ ʌ'p UK: sʌmɪŋ ʌp
peranyag összefoglalásanoun
 1. law
  1. memorial
   USA: mʌ·mɔː'riː·ʌ·l UK: mɪmɔːrɪəl
vezetői összefoglalóexp
  1. executive summary
   USA: ɪ·gze'kyʌ·tɪ·v sʌ'məː·iː· UK: ɪgzekjʊtɪv sʌməriː
röviden összefoglal valamitv
  1. epitomise, epitomised
   UK: ɪpɪtəmɪs ɪpɪtəmɪst
összefoglalv
  1. rekapitulieren
   reːkapitu'liːrən
összefoglalásnoun
  1. e Synthese
   zʏn'teːzə
   1. pluralForm:
   2. Synthesen
   1. genitiveForm:
   2. Synthese
összefoglalóadj
Report or add missing word to a dictionary...