COVID-19 Fight
21 matches in 7 dictionaries. Details
összegezésnoun
  1. synopsis
   USA: sʌ·nɔ'psʌ·s UK: sɪnɔpsɪs
  1. synopsis, synopses
   UK: sɪnɔpsɪs sɪnɔpsiːz
  1. summing up
   USA: sʌ'mɪ·ŋ ʌ'p UK: sʌmɪŋ ʌp
  1. epitome
   USA: ʌ·pɪ'tʌ·miː· UK: ɪpɪtəmiː
összegezéseknoun
összegez, összefoglalv
  1. sum up
   USA: sʌ'm ʌ'p UK: sʌm ʌp
összegezőadj
  1. synthetic
   USA: sɪ"nθe'tɪ·k UK: sɪnθetɪk
összegez vmitv
röviden összegezv
  1. recap
   USA: rɪ·kæ'p UK: riːkæp
mindent összegezveexp
  1. first and last
   USA: fəː'st ʌ·nd læ's UK: fəːst ənd læst
értékelő jelentés - A tenderek kirtékelése után jelentés készül, amelyet az értékelő bizottság elnöke ír alá. A jelentésben összegezik az ajánlatok kiértékelését és javaslatot tesznek apályázat nyertesére. (PHARE)exp
  1. evaluation report
   USA: iː·væ"lyuː·eɪ'ʃʌ·n rʌ·pɔː'rt UK: ɪvæljʊeɪʃn rɪpɔːt
összegezv
  1. summieren
   zʊ'miːrən
  1. summen
   'zʊmən
  1. old summen
   'zʊmən
összegezésnoun
  1. e Synthese
   zʏn'teːzə
   1. pluralForm:
   2. Synthesen
   1. genitiveForm:
   2. Synthese
összegezésnoun
összegezv
  1. zsumować
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. zsumuję
   1. thirdPersonSingular:
   2. zsumuje
  2. sumować
   1. firstPersonSingular:
   2. sumuję
   1. thirdPersonSingular:
   2. sumuje
 1. beszédet
  1. podsumować
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. podsumuję
   1. thirdPersonSingular:
   2. podsumuje
összegezhetőundef
  1. sommabile
   sommábile
összegezhetőségundef
összegezettundef
összegező számológépundef
Report or add missing word to a dictionary...