COVID-19 Fight
измамаundef
  1. лъжа и ~
    1. csalás és ámítás
  2. служи си с ~
    1. csaláshoz folyamodik
  1. оптическа ~
    1. optikai csalódás
Report or add missing word to a dictionary...