COVID-19 Fight
ожънвам : -аundef
  1. alternateForm:
  2. -е, -ах
    1. ако не посееш нещо, няма да -еш нищо
        1. aki nem vet, nem arat
Report or add missing word to a dictionary...