COVID-19 Fight
русundef
  1. ~о момиче
    1. szőke leány
русалияundef
 1. alternateForm:
 2. русали|я
  1. [-и]
    1. áldozócsütörtök utáni tündérhét szertartásainak táncosa
русалскиundef
 1. alternateForm:
 2. русалск|и
  1. ~ игри
    1. tündérheti táncok
  2. Р-а неделя
    1. tündérhét, tündérek hete, áldozócsütörtök utáni hét =
Русаляundef
  1. = Русалска неделя
русенец [-нци] /-нкаundef
 1. alternateForm:
 2. русе|нец [-нци] /-нка
  1. ffi/nő ruszei
русенскиundef
русеяundef
 1. alternateForm:
 2. -ее, -ях; -ял, -ели
русиundef
  1. → русин
русизъм [h -змътundef
 1. alternateForm:
 2. руси|зъм [h -змът
  1. -зми]
    1. orosz jövevényszó, orosz nyelvi sajátság, oroszos kifejezés, russzicizmus
русинецundef
русин [-и] /-киняundef
 1. alternateForm:
 2. рус|ин [-и] /-киня
  1. ffi/nő orosz ember
русист /~каundef
Русияundef
 1. alternateForm:
 2. Руси|я
рускиnoun
 1. alternateForm:
 2. руск|и
  1. [h ~ят]
    1. orosz nyelv
  2. на ~
    1. oroszul orosz lányka
рускиadj
 1. alternateForm:
 2. руск|и
  1. -а книга
    1. orosz könyv
рускиняundef
 1. alternateForm:
руслоundef
  1. отношенията ни ще потекат в по-друго ~
    1. viszonyaink más mederben folynak majd
руснакundef
 1. alternateForm:
 2. -ци
Report or add missing word to a dictionary...