COVID-19 Fight
сметкаundef
 1. alternateForm:
 2. сметк|а
  1. без ~
    1. beosztás nélkül, pazarlóan
  2. със ~
    1. beosztással, takarékosan
  3. бакалски -и
    1. filléreskedés
  4. добри -и, добри приятели
    1. szegődött bér, osztott konc
  5. в крайна/последна ~
    1. végeredményben, végső soron
    2. végtére, végül is
  6. на нова ~
    1. újból, ismét
  7. приключване на -и
    1. zárszámadás
  8. тънки -и
    1. aprólékos/pontos számítások
    2. szőrszálhasogatás
  9. за своя ~ взема
    1. magára vesz
    2. {tréf}
  10. видя ~та на шише вино
    1. nyakára hágott az üveg bornak
  11. вижда -ите [с
    1. vkivel el-, leszámol, végez
  12. влиза в -ите/~та
    1. számításba jön
  13. това не му влиза в -ите
    1. ez nem szerepel a számításai közt
  14. дава ~
    1. beszámol, számot ad
  15. [за
    1. vmiről vkinek
  16. дава си ~
    1. meggondol, számításba vesz vmit, számol v. tisztában van
  17. дири ~ [на
    1. felelősségre von, elszámoltat
  18. държи ~ [за
    1. számon tart, elszámoltat, számításba vesz
  19. държи ~ [на
    1. befolyásol, beleszól vkinek a dolgába
  20. не държи ~ на думите си
    1. nem ügyel a szavaira/szájára
  21. живее без ~
    1. beosztás nélkül él, tékozol, pazarol
  22. знае си ~та
    1. beosztással él, takarékoskodik
  23. иска ~ [от
    1. számon kér vmit
  24. прави ~
    1. számítást csinál, át-, összeszámol
  25. прави си ~ без кръчмаря
    1. gazda nélkül számol, kihagy vmit a számításból, nem vesz figyelembe vmit
  26. разчиства -ите
    1. végez/leszámol vkivel
  27. търси ~ [на
    1. kérdőre/felelősségre von
  1. ~ за вода
    1. vízszámla
  2. ~ за електричество
    1. villanyszámla
  3. неуредени -и
    1. rendezetlen számlák
  4. плаща ~
    1. számlát fizet
  5. урежда ~
    1. számlát rendez/kiegyenlít
  1. балансова ~
    1. mérlegszámla
  2. влогова ~
    1. betétszámla
  3. ~ загуби и печалби
    1. nyereség-veszteség számla
  4. извлечение от ~
    1. számlakivonat
  5. ~ несъбираеми вземания
    1. behajthatatlan követelések számlája
  6. приходоразходни -и
    1. bevételi és kiadási számlák
  7. текуща ~
    1. folyószámla
  8. чекова ~
    1. csekkszámla
  9. внася пари за ~та [на
    1. vkinek a számlájára pénzt befizet
  10. води ~
    1. könyvel(ést intéz)
  11. заверява ~
    1. (bank)számlát érvényesít/ellenjegyez
  12. задължава ~
    1. (bank)számlát megterhel
  13. открива ~
    1. számlát nyit
  14. отнася за ~та [на
    1. vkinek a számlájára ír vmit
  1. за ~ [на
    1. vminek a rovására
    2. ennek ellenében, ezzel ellentétben
  2. за своя ~
    1. a saját kockázatára/ szakállára
  3. брак по ~
    1. házasság számításból/haszonlesésből, érdekházasság
  4. иде ми на ~
    1. behozza nekem, hasznomra válik, hasznom van belőle
  5. имам ~
    1. hasznomra van, hasznom fűződik hozzá
  6. на ~ купува/ продава
    1. jutányosan/olcsón vásárol/elad
  7. намира си ~та
    1. megtalálja a számítását/ hasznát
  8. нямам ~ от това
    1. ez nem fizetődik ki nekem, nem találom meg ebben a számításomat
  9. обърква -ите си
    1. pénzügyeit szétzilálja
  10. прави за своя ~
    1. a saját kockázatára tesz vmit
  1. стопанска ~
    1. önálló gazdaságos elszámolás
сметкаджийскиundef
сметкаджияundef
 1. alternateForm:
 2. сметкаджи|я
  1. [h ~та
  2. -и] /-йка
сметката?undef
  1. -иза на сцената
    1. színre/színpadra lép, színen/színpadon megjelenik
  2. -иза на улицата
    1. kimegy/-jön
сметката му, -езе крива, -изаundef
сметката му -изаundef
Report or add missing word to a dictionary...