COVID-19 Fight
честundef
 1. alternateForm:
 2. чес|т
  1. [h -тта]
  1. въпрос на ~
    1. becsületbeli kérdés
  2. моминска ~
    1. a leány becsülete/tisztessége
  3. национална ~
    1. nemzeti becsület
  4. на полето на -тта
    1. a becsület mezején
  5. семейна ~
    1. családi becsület, a család becsülete
  6. за ~ и слава
    1. dicsőségért és jó hírért
  7. съд на -тта
    1. becsületbíróság
  8. човек на -тта
    1. tisztességes/becsületes ember
  9. прави ~ [на
    1. vkinek díszére/becsületére/dicsőségére válik
  10. посяга на -тта
    1. vkinek becsületét sérti/csorbítja/érinti
  1. имам ~ да Ви съобщя
    1. van szerencsém közölni Önnel
  2. направете ми тази ~!
    1. tiszteljen meg ezzel!
  3. нямах -тта да се запозная с него
    1. nem volt szerencsém megismerkedni vele
  4. на мен се падна -тта да Ви поздравя
    1. nekem jutott az a megtiszteltetés/szerencse, hogy üdvözöljem Önt
  5. прави ми ~
    1. részemről a szerencse
  6. прави му ~
    1. becsületére válik
  1. дава обед в ~ [на
    1. vkinek a tiszteletére ebédet ad
    2. {kat}
  2. отдава ~
    1. tiszteleg vkinek
  3. посреща с голяма ~
    1. nagy tisztelettel fogad
  1. за добра ~
    1. szerencsére
  2. за моя зла ~
    1. balszerencsémre, szerencsétlenségemre, pechemre
честadj
  1. ~о явление
    1. gyakori jelenség
 1. regional
  1. ~а гора
    1. sűrű erdő ünneplésben részesül vmi, megemlékezés történik
чест(ву)ванеundef
честенundef
 1. alternateForm:
 2. -тн-
   1. -тна жена
     1. tisztességes asszony
   2. ~ човек
     1. becsületes ember
   3. -тна дума
     1. v.
   4. -тно слово
честитundef
  1. ~ Великден!
    1. boldog húsvétot!
  2. ~ имен ден!
    1. boldog névnapot!
  3. ~а Коледа!
    1. boldog karácsonyt!
  4. ~а Нова година!
    1. boldog/szerencsés új évet/ esztendőt!
  5. ~о!
    1. gratulálok! sok szerencsét!
  6. кажете ми ~о!
    1. gratuláljatok/gratuláljon nekem!
честиткаundef
 1. alternateForm:
 2. честитк|а
  1. приема -ите
    1. fogadja a szerencsekívánatokat
  1. музикална ~
    1. zenés üdvözlet/szerencsekívánat
  2. ~ за Нова година
    1. újévi levelezőlap
  1. отива на ~
    1. megy szerencsét kívánni v. gratulálni vkinek
честитявам : -яundef
 1. alternateForm:
 2. -и, -их
  1. [нщ
  2. -ява му внучето
    1. szerencsét kíván neki a kis unokához, meggratulálja őt a kis unokáért
честитяванеundef
честноadv
  1. ~ казано
    1. az igazat megvallva
честномислещundef
честностundef
 1. alternateForm:
 2. честнос|т
  1. [h -тта]
    1. becsületesség
честоundef
  1. ~ пъти
    1. újra meg újra, gyakorta
честоколundef
честолюбец [-бци] /-бкаundef
 1. alternateForm:
 2. честолю|бец [-бци] /-бка
честолюбивundef
честолюбиеundef
  1. накърнено ~
    1. sértett önérzet
честотаundef
 1. phys
  1. електрожен с голяма ~
    1. nagy frekvenciájú elektrogén
  2. ниска ~
    1. alacsony frekvencia
  3. усилвател на висока ~
    1. magas frekvenciájú erősítő
честотенundef
 1. alternateForm:
 2. -тн-
  1. ~ речник
    1. gyakorisági szótár
честотомерundef
Report or add missing word to a dictionary...