COVID-19 Fight
четвъртundef
  1. [~и]
   1. ~ век
     1. negyed évszázad, negyedszázad
   2. ~ кило
     1. negyed kiló
   3. един и ~
   1. три ~и
     1. háromnegyed
   2. три ~и захар
     1. háromnegyed kiló cukor
   3. часът е един без ~
     1. háromnegyed egy óra van
   4. ~ час
     1. negyedóra
  1. такт три ~и
    1. háromnegyedes ütem
четвъртиundef
 1. alternateForm:
 2. четвърт|и
  1. ~ етаж
    1. negyedik emelet
  2. -о измерение
    1. negyedik dimenzió
  3. ~ клас
    1. negyedik osztály
  4. двайсет и ~
    1. huszonnegyedik
  5. ~ февруари
    1. február negyedike
  6. на ~
    1. negyedikén
  7. трамвай номер ~
    1. négyes számú villamos
    1. negyedszer
четвъртинаundef
  1. последната ~ на месеца
    1. a hónap utolsó negyede
  1. книга печатана на ~
    1. negyedrét ív alakú könyv
четвъртитundef
  1. ~ камък
    1. négyszögletes kő
четвъртиченundef
 1. alternateForm:
 2. -чн-
четвъртокласенundef
 1. alternateForm:
 2. -сн-
четвъртокласник [-ци] /-чкаundef
 1. alternateForm:
 2. четвъртокласни|к [-ци] /-чка
четвъртосвам : -амundef
  1. ~ се
    1. négy részre osztódik/oszlik, négy felé bomlik
четвъртфиналundef
четвъртъкundef
 1. alternateForm:
 2. -ци
  1. в ~
    1. csütörtökön
  2. велики ~
    1. nagycsütörtök
четвъртъченundef
 1. alternateForm:
 2. -чн-
  1. ~ ден
    1. csütörtöki nap
  2. -чно заседание
    1. csütörtöki ülés
Report or add missing word to a dictionary...