COVID-19 Fight
12 matches in 7 dictionaries. Details
sugározv
  1. transmit
   USA: træ·nzmɪ't UK: trænzmɪt
  1. relay
   USA: riː'leɪ" UK: riːleɪ
  1. emit
   USA: e·mɪ't UK: ɪmɪt
  1. diffuse
   USA: dʌ·fyuː'z UK: dɪfjuːz
  1. beam
   USA: biː'm UK: biːm
sugároz (adást), közvetit; (tv)adásv
  1. broadcast
   USA: brɔː'dkæ"st UK: brɔːdkɑst
sugározni (rádió v. TV műsort)v
  1. broadcast
   USA: brɔː'dkæ"st UK: brɔːdkɑst
magabiztosságot sugározexp
  1. exude confidence
   USA: ɪ·gzuː'd kɔ'nfʌ·dʌ·ns UK: ɪgzjuːd kɔnfɪdəns
sugározv
  1. strahlen
   'ʃtraːlən
 1. telco tv
  1. senden
   'zɛndən
 2. film telco tv
  1. fahren
   'faːrən
sugároz (adást)v
sugározv
sugározundef
  1. emettere
   eméttere
sugározv
sugározv
Report or add missing word to a dictionary...