COVID-19 Fight
16 matches in 2 dictionaries. Details
scharfe getränkeexp
scharfkantigadj
r Scharfmachernoun
r Scharfsützenoun
jm. scharf auf den Lieb rückenexp
ein scharfer Hundnoun
e Schärfenoun
  1. pluralForm:
  2. Schärfen
  1. genitiveForm:
  2. Schärfe
    1. körvonalak; fotó; tv-kép; érzékszervek; ész; kritika stb. élessége él
schärfe es dir gut einexp
schärfenv trans v
Scharfer Hahnenfußnoun
Scharfrichternoun
Scharfschützenoun
Report or add missing word to a dictionary...