COVID-19 Fight
34 matches in 3 dictionaries. Details
r Verlassnoun
verlassenv trans v fɛɐ'lasən
verlassenadj fɛɐ'lasən
verlassenadj fɛɐ'lasən
e Verlassenschaftnoun
  1. pluralForm:
  2. Verlassenschaften
  1. genitiveForm:
  2. Verlassenschaft
das Bett verlassenv 'das 'bɛt fɛɐ'lasən
auf etw./jm. verlassen sichexp
verlässlichadj
Verlassenundef
Verlassendeundef
Verlasseneundef
verlasseneundef
verlassenenundef
Verlassenheitundef
Ich verlasse mich auf Sie.undef
massenhaftes Verlassenundef
sich verlassenundef
sich verlassen (auf)undef
Report or add missing word to a dictionary...