COVID-19 Fight
accumulazione di capitaleundef
accumulazione originaria / primitivaundef
Report or add missing word to a dictionary...