alettaundef
  1. madárszárny hajlata mögött kis tollcsomó
 1. techn
  1. ált., pl. flipperé szárny alakú alkatrész
 2. aviat
  1. könyvborító behajtott része fül
  1. hal, Chondrostoma soetta olasz paduc
aletta del nasoundef
aletta di raffreddamentoundef
aletta parasoleundef
  1. autóban napellenző
alettareundef
alettatoundef
alettaturaundef
Report or add missing word to a dictionary...