COVID-19 Fight
alkalminoun
  1. topical
   USA: tɔ'pɪ·kʌ·l UK: tɔpɪkl
  1. stray
   USA: streɪ' UK: streɪ
  1. special
   USA: spe'ʃʌ·l UK: speʃl
  1. odd
   USA: ɔ'd UK: ɔd
  1. Van egy színes bőrű ismerősöm, aki igen nehéz kétkezi és alkalmi munkával keresi kenyerét.
    1. I have a colored acquaintance who earns his living by odd jobs and heavy manual labor.
  1. occasional
   USA: ʌ·keɪ'ʒʌ·nʌ·l UK: əkeɪʒənl
  1. extemporaneous
   UK: ekstempəreɪnɪəs
  1. casual
   USA: kæ'ʒwʌ·l UK: kæʒʊəl
  1. Az elmúlt két évben alkalmi munkákból próbált megélni.
    1. In the past two years he tried to live on casual work.
  1. ad hoc
   USA: æ'd hɔ'k UK: æd hɔk
alkalmi filléres vásárnoun
  1. bargain sale
   USA: bɔ'rgʌ·n seɪ'l UK: bɑgɪn seɪl
alkalmi ismeretségnoun
  1. pickup
   USA: pɪ'kʌ"p UK: pɪkʌp
alkalmi kifejezésnoun
alkalmi könyvvásárexp
  1. remainder sale
   USA: riː·meɪ'ndəː· seɪ'l UK: rɪmeɪndər seɪl
alkalmi munkanoun
  1. odd job
   USA: ɔ'd ʤoʊ'b UK: ɔd ʤoʊb
  1. char
   USA: tʃɔ'r UK: tʃɑr
alkalmi munkásnoun
  1. US Aus roustabout
  1. casual
   USA: kæ'ʒwʌ·l UK: kæʒʊəl
  1. casual labourer
   UK: kæʒʊəl leɪbərər
  1. casual hand
   USA: kæ'ʒwʌ·l hæ'nd UK: kæʒʊəl hænd
alkalmi munkát vállalv
  1. go out charring
   USA: goʊ' aʊ't tʃɔ'rɪ·ŋ UK: goʊ aʊt tʃɑrɪŋ
  1. char
   USA: tʃɔ'r UK: tʃɑr
alkalmi piaci csoportnoun
 1. econ
  1. pool
   USA: puː'l UK: puːl
alkalmi segéderőnoun
  1. caddy
   USA: kæ'diː· UK: kædiː
  1. caddie
   UK: kædiː
alkalmi vásárnoun
  1. bargain sale
   USA: bɔ'rgʌ·n seɪ'l UK: bɑgɪn seɪl
alkalmi vételnoun
  1. bargain
   USA: bɔ'rgʌ·n UK: bɑgɪn
alkalmi árnoun
alkalmi áruk boltjaexp
  1. reject shop
   USA: riː'ʤe·kt ʃɔ'p UK: riːʤekt ʃɔp
alkalmi áruk házaexp
  1. reject shop
   USA: riː'ʤe·kt ʃɔ'p UK: riːʤekt ʃɔp
alkalmilagadv
  1. on occasion
   USA: ɔ'n ʌ·keɪ'ʒʌ·n UK: ɔn əkeɪʒn
  1. occasionally
   USA: ʌ·keɪ'ʒʌ·nliː· UK: əkeɪʒənəliː
  1. obiter
   UK: ɔbɪtə
rövid alkalmi imanoun
  1. collect
   USA: kʌ·le'kt UK: kɔlekt
strandok alkalmi munkásanoun
  1. informal beach-comber
   USA: biː'tʃkoʊ"məː· UK: biːtʃkoʊmər
Report or add missing word to a dictionary...