40 matches in 8 dictionaries. Details
amikor kedvem van hozzáexp
  1. when the spirit moves me
   USA: hwɪ'n ðiː· spɪ'rʌ·t muː'vz miː' UK: wen ðiː spɪrɪt muːvz miː
amikor majd kedvem lesz hozzáexp
  1. when it suits me
   USA: hwɪ'n ʌ·t suː'ts miː' UK: wen ɪt suːts miː
amikor még iskolába jártamexp
  1. in my schooldays
   UK: ɪn maɪ skuːldeɪz
amikor minden jól megyexp
  1. in the green tree
   USA: ɪ'n ðiː· griː'n triː' UK: ɪn ðiː griːn triː
amikor minden rosszul megyexp
  1. in the dry tree
   USA: ɪ'n ðiː· draɪ' triː' UK: ɪn ðiː draɪ triː
amikor önnek megfelelexp
  1. at your convenience
   USA: æ't yʊ'r kʌ·nviː'nyʌ·ns UK: ət jɔːr kənviːnɪəns
amikorra megérkezettexp
  1. by the time he arrived
   USA: baɪ' ðiː· taɪ'm hiː' əː·aɪ'vd UK: baɪ ðiː taɪm hiː əraɪvd
kivéve amikorexp
  1. except when
   USA: ɪ·kse'pt hwɪ'n UK: ɪksept wen
időszak, amikor bárban/kocsmában olcsóbbak az italok pl. 15-17 óráigexp
  1. happy hour
   USA: hæ'piː· aʊ'r UK: hæpiː aʊər
volt idő, amikorexp
  1. time was when
   USA: taɪ'm wʌ·z hwɪ'n UK: taɪm wɔz wen
eljön egyszer az idő amikorexp
  1. there comes a time when
   USA: ðe'r kʌ'mz eɪ' taɪ'm hwɪ'n UK: ðeər kʌmz eɪ taɪm wen
az érdekeltség kinyilvánítása - Az az aktus, amikor egy cég vagy szervezet kinyilvánítja valamely Phare szerződésben való érdekeltségét. Történhet spontán, avagy felhívásra. (PHARE)exp
  1. expression of interest
   USA: ɪ·kspre'ʃʌ·n ʌ·v ɪ'ntəː·ʌ·st UK: ɪkspreʃn ɔv ɪntrəst
közvetlen megállapodás - A szerződések odaítélésnek az a módja, amikor a szerződő hatóság a saját választása szerinti vállalkozóval közvetlenül tárgyal és szerződik. Ilyen megállapodás csak az 50.000 ECU értékhatárt el nem érő szerződéseknél köthető, vagyexp
kiváltó ok, eredeti ok, ős-ok általában akkor használatos, amikor egy eseménysorozat eredeti okát keressükexp
  1. root cause
   USA: ruː't kɔ'z UK: ruːt kɔːz
amikorconj
  1. Wo
   'voː
  1. wann
   'van
  1. DA
   'daː
  1. als
   'als
amikor csaknoun
  1. s Wenn
   'vɛn
amikor megláttaexp
akkor, amikor ...exp
  1. dann, wann ...
   'dan 'van
amikorundef
Report or add missing word to a dictionary...