154
matches in the
minden anyagi és szellemi erőt mozgósítóadj
elveszti anyagiasságátv
  1. dematerialize
   UK: diːmətɪərɪəlaɪz
leég anyagilagexp
  1. go broke
   USA: goʊ' broʊ'k UK: goʊ broʊk
ráhagy (anyagmegmunkálásban)v
  1. allow for
   USA: ʌ·laʊ' frəː· UK: əlaʊ fəː
dombornyomású anyagokexp
  1. embossed fabrics
   USA: e·mbɔː'st fæ'brɪ·ks UK: ɪmbɔst fæbrɪks
domborszövésű anyagokexp
  1. embossed fabrics
   USA: e·mbɔː'st fæ'brɪ·ks UK: ɪmbɔst fæbrɪks
kiválasztott anyagoknoun
  1. excreta
   UK: ɪkskriːtə
szennyező anyagoknoun
  1. impurities
   USA: ɪ"mpyʊ'rʌ·tiː·z UK: ɪmpjuːrɪtɪz
katonai anyagraktárnoun
 1. mil
  1. park
   USA: pɔ'rk UK: pɑk
idegen anyagtól mentesadj
  1. figurative pure
   USA: pyʊ'r UK: pjʊər
bőr (mint anyag)noun
  1. leather
   USA: le'ðəː· UK: leðər
durva (pl. anyag)adj
  1. coarse
   USA: kɔː'rs UK: kɔːs
izzásban füstölő anyagnoun
  1. US punk
   USA: pʌ'ŋk UK: pʌŋk
karcolás gátló (anyag)noun
kemény; szilárd (anyag)adj
  1. solid
   USA: sɔ'lʌ·d UK: sɔlɪd
  1. Használj homogén színeket és kerüld a nagy mintákat ha nagyobbnak akarod láttatni a szobád.
    1. Use solid colors and avoid large patterns if you want to make your room look bigger.
keresztbe fektetett anyagnoun
  1. bias
   USA: baɪ'ʌ·s UK: baɪəs
könnyen gyújtható anyagnoun
  1. tinder
   USA: tɪ'ndəː· UK: tɪndər
könnyen szakadó anyagexp
  1. stuff that tears easily
   USA: stʌ'f ðʌ·t tɪ'rz iː'zʌ·liː· UK: stʌf ðət tɪəz iːzəliː
rostán visszamaradó anyagnoun
  1. oversize
   USA: oʊ"vəː·saɪ'z UK: oʊvəsaɪz
  1. overs
   USA: oʊ'vəː·z UK: oʊvəz
  1. overflow
   USA: oʊ"vəː·floʊ' UK: oʊvəfloʊ
sugárban kilövellő anyagnoun
  1. jet
   USA: ʤe't UK: ʤet
Report or add missing word to a dictionary...