COVID-19 Fight
154
matches in the
szitán visszamaradó anyagnoun
  1. oversize
   USA: oʊ"vəː·saɪ'z UK: oʊvəsaɪz
  1. overs
   USA: oʊ'vəː·z UK: oʊvəz
  1. overflow
   USA: oʊ"vəː·floʊ' UK: oʊvəfloʊ
ez az anyag nem moshatóexp
  1. this material won't wash
   USA: ðʌ·s mʌ·tɪ'riː·ʌ·l woʊ'nt wɔ'ʃ UK: ðɪs mətɪərɪəl woʊnt wɔʃ
végére ért anyagi erőinekexp
  1. at the end of one's tether
   USA: æ't ðiː· e'nd ʌ·v wʌ'nz te'ðəː· UK: ət ðiː end ɔv wʌnz teðər
összehúzza magát <anyagilag>v
  1. draw in
   USA: drɔː' ɪ'n UK: drɔː ɪn
préselt mintázatú anyagokexp
  1. embossed fabrics
   USA: e·mbɔː'st fæ'brɪ·ks UK: ɪmbɔst fæbrɪks
tartós, erös (pl. anyag)adj
  1. durable
   USA: dʊ'rʌ·bʌ·l UK: djʊərəbl
újságoldalba utólag beszúrt anyagnoun
 1. print
  1. fudge
   USA: fʌ'ʤ UK: fʌʤ
Üvegbe vagy kemény anyagba vésett graffitinoun
pénzügyi alap, tőke, anyagi forrásexp
kijön az adott (anyagi) keretekből/lehetőségekbőlv
  1. make ends meet
   USA: meɪ'k e'ndz miː't UK: meɪk endz miːt
a magot bevonó anyagok (drazsírozás) (növ)exp
  1. seed coverings
   USA: siː'd kʌ'vəː·ɪ·ŋz UK: siːd kʌvərɪŋz
max. szakítószilárdság (roncs.m. anyagvizsg.)exp
European Research in Advanced Materials - új anyagok európai kutatási programja (EU)exp
felöntés (dobozok, tartályok, transzformátorok stb. feltöltése bizonyos folyékony anyaggal ami utána megszilárdulhat, főleg elektromos területen használatos szó)noun
  1. potting
   UK: pɔtɪŋ
Report or add missing word to a dictionary...