COVID-19 Fight
39 matches in 2 dictionaries. Details
appealnoun USA: ʌ·piː'l UK: əpiːl
 1. law
  1. An appeal to the Court of Justice shall be limited to points of law.
    1. A Bírósághoz benyújtott fellebbezés kizárólag jogkérdésre vonatkozhat.
  1. I've never been skiing - it's never really appealed.
    1. Még sosem voltam síelni - eddig még nem vonzott igazán.
  1. Three hundred thousand dollars came into the club's account at the first appeal.
    1. Az első felhívásra háromszázezer dollár folyt be a klub pénztárába.
  2. Parties on river-boats have lost their appeal since one sank last year.
    1. A folyami hajón tartott parti elveszítette vonzerejét mióta tavaly egy ilyen hajó elsüllyedt.
  3. The Red Cross is appealing for clothes and blankets to send to the flood-devastated areas.
    1. A Vöröskereszt ruhákat és takarókat kér, amelyeket az árvíz sújtotta területekre küldhetnek.
appealv intrans v USA: ʌ·piː'l UK: əpiːl
 1. law
  1. The parents appealed against the school's decision not to admit their child.
    1. A szülők fellebbeztek az iskola döntése ellen, mely szerint nem vették fel a gyereküket.
appeal against sgv
appeal from sgv
appealingadj USA: ʌ·piː'lɪ·ŋ UK: əpiːlɪŋ
appealinglyadv USA: ʌ·piː'lɪ·ŋliː· UK: əpiːlɪŋliː
appeal tov USA: ʌ·piː'l tʌ· UK: əpiːl tuː
appeal to sbexp
sex appealnoun USA: se'ks ʌ·piː'l UK: seks əpiːl
the appeal does not lie!exp USA: ðiː· ʌ·piː'l dʌ·z nɔ't laɪ' UK: ðiː əpiːl doʊz nɔt laɪ
the appeal does not lieexp USA: ðiː· ʌ·piː'l dʌ·z nɔ't laɪ' UK: ðiː əpiːl doʊz nɔt laɪ
an appeal liesexp USA: ʌ·n ʌ·piː'l laɪ'z UK: ən əpiːl laɪz
right to appealexp USA: raɪ't tʌ· ʌ·piː'l UK: raɪt tuː əpiːl
that doesn't appeal to meexp
appealableundef
appeal a decisionundef
Report or add missing word to a dictionary...