COVID-19 Fight
53 matches in 6 dictionaries. Details
assessv trans v USA: ʌ·se's UK: əses
  1. We must assess the true value of the house before we decide to buy it.
    1. Meg kell állapítanunk a ház valós értékét mielőtt a megvásárlása mellett döntenénk.
    1. Meg kell állapítanunk a ház valós értékét mielőtt a megvásárlása mellett döntenénk.
  1. The insurers must assess the flood damage as soon as possible.
    1. A biztosítóknak minél hamarabb fel kell becsülniük az árvíz okozta károkat.
  1. Exams are not the only means of assessing a student's ability.
    1. Nem a vizsga az egyetlen módja annak, hogy egy diák képességeit felmérjük.
assessableadj UK: əsesəbl
assessed taxexp USA: ʌ·se'st tæ'ks UK: əsest tæks
assessmentnoun USA: ʌ·se'smʌ·nt UK: əsesmənt
assessmentnoun USA: ʌ·se'smʌ·nt UK: əsesmənt
  1. The assessment of the situation should therefore be similar to that of the case of a new loan.
    1. A helyzet értékelésekor ezért hasonlóan kell eljárni, mint az új hitel esetében.
  1. Both their assessments of production costs were inaccurate.
    1. Mindkettőjük termelési költség becslése pontatlan volt.
  2. First you are asked to complete an assessment test so we can see your level of English.
    1. Először egy felmérő tesztet kell kitöltened, hogy lássuk angoltudásod szintjét.
assessment of damagesexp USA: ʌ·se'smʌ·nt ʌ·v dæ'mʌ·ʤʌ·z UK: əsesmənt ɔv dæmɪʤɪz
assessornoun USA: ʌ·se'səː· UK: əsesər
evaluation, assessmentexp USA: iː·væ"lyuː·eɪ'ʃʌ·n ʌ·se'smʌ·nt UK: ɪvæljʊeɪʃn əsesmənt
risk assessmentexp USA: rɪ'sk ʌ·se'smʌ·nt UK: rɪsk əsesmənt
insurance assessornoun USA: ɪ"nʃʊ'rʌ·ns ʌ·se'səː· UK: ɪnʃʊərəns əsesər
assessable stockundef
assessed taxundef
assessed valuationundef
assessesundef
assessingundef
Report or add missing word to a dictionary...