COVID-19 Fight
12 matches in 5 dictionaries. Details
ballasztv
  1. ballast
   USA: bæ'lʌ·st UK: bæləst
ballasztszekrénynoun
  1. weight cage
   USA: weɪ't keɪ'ʤ UK: weɪt keɪʤ
ballaszttól megszabadítottadj
 1. naut
  1. informal unballasted
   UK: ʌnbæləstɪd
ballasztnoun
 1. naut
 2. naut aviat
ballasztundef
 1. léghajón naut
 2. léghajón naut
 3. léghajón naut
 4. léghajón naut
 5. léghajón naut
 6. naut
  1. gettito
   géttito
ballasztnoun
  1. rare figurative gen ballast
   m inv
ballaszt elhelyezéséért felelős munkás / matrózundef
ballasztként használt vasrúd v. ólomrúdnoun
ballaszttal terhelundef
ballaszttal terhelésundef
ballaszt-undef
ballasztnoun
Report or add missing word to a dictionary...