COVID-19 Fight
27 matches in 6 dictionaries. Details
beírv
  1. register
   USA: re'ʤʌ·stəː· UK: reʤɪstər
 1. econ
  1. post up
   USA: poʊ'st ʌ'p UK: poʊst ʌp
  1. informal mark down
   USA: mɔ'rk daʊ'n UK: mɑk daʊn
  1. fill in
   USA: fɪ'l ɪ'n UK: fɪl ɪn
  1. enter
   USA: e'nəː· UK: entər
  1. enroll
   USA: ʌ·nroʊ'l UK: ɪnroʊl
  1. enrol
   UK: ɪnroʊl
  1. book
   USA: bʊ'k UK: bʊk
  1. add in
   USA: æ'd ɪ'n UK: æd ɪn
beír a fogadókönyvbev
 1. sports
  1. pencil
   USA: pe'nsʌ·l UK: pensl
beírásnoun
  1. registry
   USA: re'ʤʌ·striː· UK: reʤɪstriː
  1. registration
   USA: re"ʤʌ·streɪ'ʃʌ·n UK: reʤɪstreɪʃn
  1. entry
   USA: e'ntriː· UK: entriː
beíratkozásnoun
  1. matriculation
   UK: mətrɪkjʊleɪʃn
  1. enrollment
   USA: e·nroʊ'lmʌ·nt UK: ɪnroʊlmənt
beíratkozikv
  1. matriculate
   UK: mətrɪkjʊleɪt
  1. enter one's name
   USA: e'nəː· wʌ'nz neɪ'm UK: entər wʌnz neɪm
szerintem nem jó, hogy bárki bármilyen marhaságot beírhat ellenőrizetlenül. (Beirhat, de aztan a kormukre nezunk, esetleg ra is ejtunk egy T72-es tankot, pedig az nehez. A szerk.)noun
  1. gizmo
   USA: gɪ'zmoʊ"
beírv
  1. hivatalnak hinschreiben
beírv
  1. osztálykönyvbe eintragen
beírv
beírásnoun
  1. jegyzékbe/iratba/könyvbe r Eintrag
   'aɪntraːk
   1. genitiveForm:
   2. Eintrages
   3. Eintrags
beíratkozikexp
beíratkozik az egyetemreexp
beírv
 1. ábrába math
beírv
 1. könyvbe stb
beírv
beírásnoun
beírundef
  1. scrivere
   scrívere
  1. iscrivere
   iscrívere
  1. immettere
   imméttere
 1. billentyűzettel
 2. jegyzékbe
  1. ascrivere
   ascrívere
beírásundef
beírás ellenőrző könyvbenoun
 1. edu
beírás / felvétel szótárbaundef
Report or add missing word to a dictionary...