COVID-19 Fight
485 matches in 13 dictionaries.
a beavatkozás híve, intervencionistanoun
  1. interventionist
   USA: ɪ"nəː·ve'nʃʌ·nʌ·st
beszédet intézv
  1. harangue
   USA: həː·æ'ŋ UK: həræŋ
  1. address
   USA: ʌ·dre's UK: ədres
intézet; alapítás, bevezetésnoun
  1. institution
   USA: ɪ"nstʌ·tuː'ʃʌ·n UK: ɪnstɪtjuːʃn
invariáns belső azonosítóexp
  1. invariant key
   USA: ɪ"nve'riː·ʌ·nt kiː' UK: ɪnveərɪənt kiː
European Investment Fund - Európai Beruházási Alap (EU)exp
European Investment Bank - Európai Beruházási Bank (EU)exp
invesztál, befektetv
  1. invest
   USA: ɪ"nve'st UK: ɪnvest
beszéljünk inkább másrólexp
  1. suppose we change the subject
   USA: sʌ·poʊ'z wiː' tʃeɪ'nʤ ðiː· sʌ'bʤɪ·kt UK: səpoʊz wiː tʃeɪnʤ ðiː səbʤekt
menj el innen! hagyj békén!exp
  1. go away!
   USA: goʊ' ʌ·weɪ' UK: goʊ əweɪ
infrastrukturális beruházások (PHARE)exp
  1. infrastructural investments
   USA: ɪ"nfrʌ·strʌ'ktʃəː·ʌ·l ɪ"nve'smʌ·nts UK: ɪnfrəstrʌktʃərəl ɪnvestmənts
program indítás és befejezésexp
  1. program startup & exit
   USA: proʊ'græ"m stɔ'rtʌ"p e'ksʌ·t UK: proʊgræm stɑrtʌp eksɪt
Public Investment Programmes - közcélú befektetési programmok (EU)exp
a nyomtatott sorok száma inch-enként beállitvaexp
  1. printer lines per inch set
   USA: prɪ'nəː· laɪ'nz pəː' ɪ'ntʃ se't UK: prɪntər laɪnz pəːr ɪntʃ set
1.(eljárást) elkezd, bevezet 2. alapit, szervez 3. intézet, intézménynoun
  1. institute
   USA: ɪ'nstʌ·tuː"t UK: ɪnstɪtjuːt
be pushed into the backgroundexp
információkat beszerezniexp
ingatlan befektetési alapnoun
intim betétundef
indulatosan beszélundef
  1. literary old baiare
  1. literary abbaiare
bevonulási indulóundef
 1. Verdi: Aida
Report or add missing word to a dictionary...