beatnoun USA: biː't UK: biːt
  1. She gave her son a severe beating.
    1. Alapos verést kapott tőle a fia.
    1. Alapos verést kapott tőle a fia.
  1. literary music
   1. He tapped his foot to the beat of the music.
     1. A zene ütemére dobolt a lábával.
   2. The flute comes in on the fourht beat.
     1. A fuvola a negyedik ütemben lép be.
  2. literary music
 1. phys
 2. slang US
beatv intrans v USA: biː't UK: biːt
  1. He laughed aloud and beat his hand on his thigh.
    1. Hangos nevetésre fakadt, és a csípőjét ütötte a kezével.
  2. They saw him beating his dog with a stick.
    1. Látták mikor bottal verte a kutyáját.
beatv trans v USA: biː't UK: biːt
  1. He laughed aloud and beat his hand on his thigh.
    1. Hangos nevetésre fakadt, és a csípőjét ütötte a kezével.
    1. Hangos nevetésre fakadt, és a csípőjét ütötte a kezével.
  2. They saw him beating his dog with a stick.
    1. Látták mikor bottal verte a kutyáját.
    1. Látták mikor bottal verte a kutyáját.
  1. Hungary beat England by 6-3 in 1956.
    1. Magyarország 6-3-ra legyőzte Angliát 1956-ban.
beatadj USA: biː't UK: biːt
  1. Joe has worked as an officer on this beat for over 30 years.
    1. Joe már több mint 30 éve dolgozott rendőrtisztként ebben a körzetben.
  2. When you make an omelette, first you should beat the eggs.
    1. Ha omlettet készítesz, először fel kell verned a tojásokat.
beat 1.noun
beat 1.exp
beat a carpetexp USA: biː't eɪ' kɔ'rpʌ·t UK: biːt eɪ kɑpɪt
beat a drumv USA: biː't eɪ' drʌ'm UK: biːt eɪ drʌm
beat a pathexp USA: biː't eɪ' pæ'θ UK: biːt eɪ pɑθ
beat a retreadexp USA: biː't eɪ' riː·tre'd UK: biːt eɪ riːtred
beat about the bushexp USA: biː't ʌ·baʊ't ðiː· bʊ'ʃ UK: biːt əbaʊt ðiː bʊʃ
beat againstv intrans v USA: biː't ʌ·ge'nst UK: biːt əgenst
beat an eggexp USA: biː't ʌ·n e'g UK: biːt ən eg
beat, beat, beat/beatenv
beat, beat, beatenv USA: biː't biː't biː'tʌ·n UK: biːt biːt biːtn
beat downv trans v USA: biː't daʊ'n UK: biːt daʊn
beat down the priceexp USA: biː't daʊ'n ðiː· praɪ's UK: biːt daʊn ðiː praɪs
beat generationnoun USA: biː't ʤe"nəː·eɪ'ʃʌ·n UK: biːt ʤenəreɪʃn
beat inv trans v USA: biː't ɪ'n UK: biːt ɪn
beat intov trans v USA: biː't ɪ"ntʌ· UK: biːt ɪntuː
Report or add missing word to a dictionary...