COVID-19 Fight
25 matches in 8 dictionaries. Details
becsípv
  1. pinch
   USA: pɪ'ntʃ UK: pɪntʃ
  1. nip
   USA: nɪ'p UK: nɪp
becsípv
  1. nip
   USA: nɪ'p UK: nɪp
becsípettadj
  1. tipsy
   USA: tɪ'psiː· UK: tɪpsiː
  1. tiddly
   UK: tɪdliː
  1. slang spiffed
  1. slang US plastered
   USA: plæ'stəː·d UK: plɑstəd
  1. informal US pixilated
   UK: pɪksɪleɪtɪd
  1. slang US pickled
   USA: pɪ'kʌ·ld UK: pɪkld
  1. inebriated
   UK: ɪniːbrɪeɪtɪd
  1. groggy
   USA: grɔ'giː· UK: grɔgiː
  1. informal elated
   USA: ʌ·leɪ'tʌ·d UK: ɪleɪtɪd
  1. bibulous
   UK: bɪbjʊləs
  1. beery
   USA: bɪ'riː· UK: bɪəriː
becsípettségnoun
  1. informal edge
   USA: e'ʤ UK: eʤ
becsíp, spicces leszexp
  1. get tipsy
   USA: gɪ't tɪ'psiː· UK: get tɪpsiː
becsípv
  1. kneifen
   'knaɪfən
  1. klemmen
   'klɛmən
  1. klemmen
   'klɛmən
becsípettadj
becsípettségnoun
  1. stand r Stich
   'ʃtɪç
   1. pluralForm:
   2. Stiche
   1. genitiveForm:
   2. Stiches
   3. Stichs
becsípnoun
  1. informal lancer
becsípv
  1. informal pavoiser
  1. informal griser
becsípettundef
 1. informal
becsípundef
becsípésundef
becsípettundef
becsípettadj
  1. old regional Tuscan Rome barzotto
becsípődésundef
becsípődött idegundef
az ajtó odacsípi / becsípi a kezétundef
becsípundef
  1. becsíptem az ujjamat az ajtóba
    1. -нах си пръста на вратата
Report or add missing word to a dictionary...