COVID-19 Fight
45 matches in 8 dictionaries. Details
becsületesadj
  1. informal white
   USA: hwaɪ't UK: waɪt
  1. informal upstanding
   USA: ʌ'pstæ"ndɪ·ŋ UK: ʌpstændɪŋ
  1. figurative upright
   USA: ʌ'praɪ"t UK: ʌpraɪt
  1. up front
   USA: ʌ'p frʌ'nt UK: ʌp frʌnt
  1. trusty
   USA: trʌ'stiː· UK: trʌstiː
  1. trustworthy
   USA: trʌ'stwəː"ðiː· UK: trʌstwəːðiː
  1. true
   USA: truː' UK: truː
  1. straightforward
   USA: streɪ'tfɔː'rwəː·d UK: streɪtfɔːwəd
  1. straight
   USA: streɪ't UK: streɪt
  1. figurative square
   USA: skwe'r UK: skweər
  1. Nem gondolom, hogy becsületes volt velem .
    1. I don't think you played square with me.
  1. sound
   USA: saʊ'nd UK: saʊnd
  1. single
   USA: sɪ'ŋgʌ·l UK: sɪŋgl
  1. righteous
   USA: raɪ'tʃʌ·s UK: raɪtʃəs
  1. right
   USA: raɪ't UK: raɪt
  1. Azt mondjátok: Nem igazságos az Úr útja.
    1. And you have said: The way of the Lord is not right.
  1. right-minded
   UK: raɪtmaɪndɪd
  1. respectable
   USA: riː·spe'ktʌ·bʌ·l UK: rɪspektəbl
  1. just
   USA: ʤʌ·st UK: ʤʌst
  1. A leírás helyes, de hiányos.
    1. That description is just, but incomplete.
  2. Az igaz elméje tisztes dolgokon jár, a gonosz szája hitványságot buzog.
    1. The mind of the just studies obedience: the mouth of the wicked overflows with evils.
  1. ingenuous
   USA: ɪ"nʤe'nyuː·ʌ·s UK: ɪnʤenjʊəs
  1. honourable
   UK: ɔnərəbl
  1. honorable
   USA: ɔ'nəː·ʌ·bʌ·l UK: ɔnərəbl
  1. honest
   USA: ɔ'nʌ·st UK: ɔnɪst
  1. frank
   USA: fræ'ŋk UK: fræŋk
  1. fair
   USA: fe'r UK: feər
  1. Róma becsületes tárgyalást biztosítana - és ügyében csak erre lenne szükség.
    1. Rome would have given her a fair trial, and that was all that her cause needed.
  2. Nem tisztességes velem szemben, hogy minden munkát nekem kell megcsinálni.
    1. It's not fair on me to make me do all the work.
becsületes eljárásexp
  1. plain dealing
   USA: pleɪ'n diː'lɪ·ŋ UK: pleɪn diːlɪŋ
  1. fair play
   USA: fe'r pleɪ' UK: feər pleɪ
becsületesenadv
  1. trustworthily
   UK: trʌstwəːðɪliː
  1. squarely
   USA: skwe'rliː· UK: skweəliː
  1. on the square
   USA: ɔ'n ðiː· skwe'r UK: ɔn ðiː skweər
  1. on the level
   USA: ɔ'n ðiː· le'vʌ·l UK: ɔn ðiː levl
  1. justly
   USA: ʤʌ'stliː· UK: ʤʌstliː
  1. fairly
   USA: fe'rliː· UK: feəliː
  1. fair
   USA: fe'r UK: feər
becsületesen keresi a pénztexp
  1. turn an honest penny
   USA: təː'n ʌ·n ɔ'nʌ·st pe'niː· UK: təːn ən ɔnɪst peniː
becsületes és nyersen őszinteadj
  1. blunt
   USA: blʌ'nt UK: blʌnt
becsületesnek, öszintének, lenniexp
  1. straight / play it -
   USA: streɪ't pleɪ' ʌ·t UK: streɪt pleɪ ɪt
becsületes, öszinteadj
  1. sincere
   USA: sɪ"nsɪ'r UK: sɪnsɪər
becsületes, őszinteadj
  1. honest
   USA: ɔ'nʌ·st UK: ɔnɪst
becsületességnoun
  1. uprightness
   UK: ʌpraɪtnəs
  1. trustworthiness
   USA: trʌ'stwəː"ðiː·nʌ·s UK: trʌstwəːðɪnəs
  1. squareness
   UK: skweənəs
  1. righteousness
   USA: raɪ'tʃʌ·snʌ·s UK: raɪtʃəsnəs
  1. rectitude
   USA: re'ktʌ·tuː"d UK: rektɪtjuːd
  1. probity
   USA: proʊ'bʌ·tiː· UK: proʊbɪtiː
  1. figurative integrity
   USA: ɪ"nte'grʌ·tiː· UK: ɪntegrɪtiː
  1. honour
   UK: ɔnər
  1. honor
   USA: ɔ'nəː· UK: ɔnər
  1. honesty
   USA: ɔ'nʌ·stiː· UK: ɔnɪstiː
  1. frankness
   USA: fræ'ŋknʌ·s UK: fræŋknəs
  1. fairness
   USA: fe'rnʌ·s UK: feənɪs
becsületes támadóeszközökexp
  1. arms of courtesy
   USA: ɔ'rmz ʌ·v kəː'tʌ·siː· UK: ɑmz ɔv kəːtəsiː
becsületes úton szerzett pénzexp
  1. money honestly come by
   USA: mʌ'niː· ɔ'nʌ·sliː· kʌ'm baɪ' UK: mʌniː ɔnɪstliː kʌm baɪ
nem becsületesadj
  1. dishonest
   USA: dɪ"sɔ'nʌ·st UK: dɪsɔnɪst
egyenesnek, becsületesnek lenniexp
  1. play it straight
   USA: pleɪ' ʌ·t streɪ't UK: pleɪ ɪt streɪt
feltétlen becsületességexp
  1. honesty beyond question
   USA: ɔ'nʌ·stiː· biː"ɔː'nd kwe'ʃʌ·n UK: ɔnɪstiː bɪjɔnd kwestʃən
ez nem becsületesexp
  1. that's not playing the game
   UK: ðəts nɔt pleɪɪŋ ðiː geɪm
becsületesadj
  1. redlich
   'reːtlɪç
  1. rechtlich
   'rɛçtlɪç
  1. gerecht
   gə'rɛçt
  1. ehrlich
   'eːɐlɪç
  1. echt
   'ɛçt
  1. brav
   'braːf
  1. bieder
   'biːdɐ
  1. aufrecht
   'aʊfrɛçt
becsületes emberexp
becsületesenadv
  1. stand geradeaus
becsületességnoun
  1. e Redlichkeit
   'reːtlɪçkaɪt
   1. genitiveForm:
   2. Redlichkeit
  1. e Rechtschaffenheit
   'rɛçtʃafənhaɪt
  1. old literary e Gerechtigkeit
   gə'rɛçtɪçkaɪt
   1. genitiveForm:
   2. Gerechtigkeit
  1. e Gerade
   gə'raːdə
   1. genitiveForm:
   2. Geraden
  1. e Ehrlichkeit
   'eːɐlɪçkaɪt
   1. genitiveForm:
   2. Ehrlichkeit
nem becsületesadj
  1. unredlich
   'ʊnreːtlɪç
Report or add missing word to a dictionary...